Pardubice začínají hledat firmu, která opraví zchátralý stadion v centru města. Vítěz, jenž by měl být znám na přelomu září a října, nesmí překročit částku 430 milionů korun.

K výběru vhodné firmy radnici poslouží metoda Design & Build, která přenáší zodpovědnost za přípravu projektové dokumentace na zhotovitele. „Společnost bude zodpovědná nejen za stavbu, ale také za přípravu projektové dokumentace ve všech stupních, přičemž město jako zadavatel specifikuje ve svém zadání účel, rozsah a podmínky plnění,“ vysvětlil pardubický primátor Martin Charvát (ANO).

Nenavýší cenu

„Tato metoda by navíc měla eliminovat navýšení nabídkové ceny a s tím související možné změny během výstavby, a to právě z důvodu, že jak projektovou dokumentaci, tak stavbu bude realizovat jedna firma,“ dodal primátor.

Některým se ale zvolená metoda nepozdává. „Je to progresivní metoda, ale ve veřejné správě se používá velmi málo, protože má velké nároky na specifikaci zadání,“ řekl zastupitel Petr Klimpl (ODS) s tím, že cena stadionu by mohla narůst kvůli vícepráci a dodělávkám věcí, které nebudou v zadání specifikované do detailu.

Město navíc už jednu projektovou dokumentaci má. „Projekt kreslila firma, která zkušenosti s výstavbou letních stadionů neměla. Je to hezké, ale je to nereálné, podle stávající dokumentace se nedá stadion za tyhle peníze postavit. Stavební firma se musí vrátit k projektování, možná změní technologie, aby se vešla do limitu, který jsme si stanovili,“ vysvětlil náměstek primátora Petr Kvaš (ODS), proč radnice dala této metodě přednost, a poukázal na to, že se tak podoba stadionu může v novém projektu ještě změnit.

Jiný stadion

„Vítěz je sice vázán platným územním a stavebním povolením, už ale není vázán architektonickým a technologickým řešením, což znamená, že za půl roku může být předložen zcela jiný fotbalový stadion, než jaký odhlasovali zastupitelé,“ upozornil Kvaš.

Výsledek výběrového řízení a finanční krytí ale bude muset na podzim ještě projít zastupitelstvem. „Chceme si potvrdit, že zastupitelstvo stále trvá na tom, aby vedení města pokračovalo v přípravě rekonstrukce fotbalového stadionu,“ uvedl Charvát.

Letní stadion ale čeká ještě dlouhá a těžká cesta, posledně zastupitelstvem prošel jen těsně. Odpůrci stadionu poukazují na to, že pro takto významnou investici, kterou město zaplatí z úvěru, zvedla ruku jen těsná většina zastupitelů. Nyní město navíc prochází finanční krizí způsobenou epidemií koronaviru, kvůli níž poklesly příjmy města o více než 330 milionů.

Určité řešení již radnice našla, ale 140 milionů ještě potřebuje vykompenzovat. „Navrhujeme, aby se 140 milionů získalo tím, že se odloží rekonstrukce Letního stadionu na dobu, kdy bude jasné, jak se vyvíjí ekonomika státu a města,“ řekl náměstek Jan Mazuch (ODS), který střeží městský rozpočet. Návrh ale nezískal podporu ani ve finančním výboru, ani mezi radními.