Na aukci energií, která se konala v minulém týdnu na Českomoravské komoditní burze v Kladně, město nakoupilo pro léta 2017 a 2018 elektřinu a zemní plyn za ceny, které přinesou oproti stávajícím úsporu 3,8 milionu korun.

„Energie nakupuje město na komoditní burze již od roku 2013. Hromadně a tedy levněji nakupujeme energie nejen pro město, včetně městských obvodů, ale také pro naše školy a školky, příspěvkové organizace a některé společnosti, v nichž má město majetkový podíl, například Východočeské divadlo, Sociální služby města Pardubic či Dostihový spolek. To představuje 337 odběrných míst elektrické energie a 88 odběrných míst zemního plynu," řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Předpoklad nákladů na nákup elektřiny a zemního plynu na roky 2017 a 2018, vycházející ze současných cen, byl pro celý soubor odběratelů 15,2 milionu korun. Na prosincové aukci nakoupil dohodce, kterým je společnost Prospeksa, pro Pardubice požadovaný objem za 11,4 milionu korun, tedy o 3,8 milionu levněji.

„Například vyvolávací cena nízkonapěťové elektrické energie, která tvoří největší podíl z Pardubicemi nakupovaných komodit, byla na aukci 1200 korun za MWh, během aukce ale klesla až na 795 korun za MWh," uvedla Nataša Hradní z tiskového úseku pardubického magistrátu.

„Nákup energií na kladenské komoditní burze se městu vyplácí i dlouhodobě. Například oproti roku 2012, kdy jsme za elektrickou energii a plyn tehdejším dodavatelům platili ročně zhruba 15 milionů korun, vydáme v příštích dvou letech každoročně jen 5,7 milionů korun, to znamená o 62 procent méně," vypočetl náměstek primátora Jan Řehounek, do jehož gesce spadá i otázka rozvoje a strategie města.