Spor už mohl být dávno ukončený. V roce 2017 mělo město možnost spalovnu v Rybitví odkoupit. Zastupitelé sice souhlasili s odkupem areálu, ale neodhlasovali kupní částku 35 milionů korun. Areál tak zůstal společnosti AVE CZ, která nyní usiluje o obnovení provozu linky na nebezpečný odpad.

Neodkoupit spalovnu byla chyba, tvrdí nyní pardubická radnice. „Vidím jako promarněnou příležitost, že se nepodařilo areál spalovny odkoupit v roce 2017, tehdy jsme byli krůček před cílem,“ sdělil primátor Charvát s tím, že je odhodlán vyvolat nové jednání se společností AVE o odkupu areálu spalovny.

Psali jsme:

„Stále to považuji za nejbezpečnější cestu, jak tuto hrozbu pro Pardubicko eliminovat. Nicméně se obávám, že vlivem toho, že současný majitel se blíží ke svému cíli zprovoznit spalovnu, bude cena pro případný odkup daleko vyšší, než jsem vyjednal v roce 2017,“ dodal Charvát.

Pardubice také chtějí iniciovat veřejné projednávání o obnově spalovny. Znovu by se mělo jednat v hokejové aréně. „Když se veřejné projednání konalo v roce 2009 poprvé, na setkání se zástupci ministerstva životního prostředí a firmy AVE CZ odpadové hospodářství přišlo kolem pěti tisíc lidí,“ připomněl náměstek primátora Jan Nadrchal.

„Každý by si jednání mohl vyslechnout, ale i reagovat, debatovat. My se nevzdáváme a dál hledáme řešení,“ dodal Nadrchal.

Společnost AVE CZ nadále usiluje o získání povolení

Na konci loňského roku firma AVE odevzdala přepracovaný dokument ministerstvu životního prostředí, od kterého žádá posudek o vlivu na životní prostředí. Pardubice i okolní obce na to 13. ledna reagovaly zasláním připomínek proti obnovení provozu.

Jak šel čas se spalovnou

2004: spalovna, kterou od roku 1995 provozovala Synthesia, nesplnila emisní limity

2006: odkup firmou AVE CZ

2009: projednání se zástupci AVE CZ, kterého se zúčastnilo přes 5000 lidí

2010: petici proti spalovně podepsalo 48 tisíc lidí

2017: schválen odkup městem, ale nedošlo k vyčlenění peněz

2018: odkup zamítnut

2022: nové jednání o odkoupení spalovny

„Samospráva města udělá maximum pro to, aby všemi legálními a možnými způsoby zamezila obnovení provozu spalovny a spalování průmyslového odpadu. To si Pardubice a jejich okolí nezaslouží,“ řekl Charvát. Ministerstvo životního prostředí bude nyní znovu prověřovat podaný záměr i připomínky Pardubic. Spor o spalovnu trvá už více než deset let. close V roce 2009 se téměř sedmi tisíc lidí účastnilo veřejného projednávání vlivu spalovny průmyslového odpadu na životní prostředí. info Zdroj: Jiří Sejkora zoom_in V roce 2009 se téměř sedmi tisíc lidí účastnilo veřejného projednávání vlivu spalovny průmyslového odpadu na životní prostředí.

Počet odpůrců modernizace spalovny v Rybitví roste. Stojí proti ní představitelé kraje, měst, okolních obcí, ale i ochránci životního prostředí. Kritici spalovny nebezpečného odpadu se bojí znečišťování ovzduší, dovozu odpadu ze zahraničí i rakoviny.

„Z různých projednávání víme, že v Chrudimi je znatelný vyšší výskyt rakoviny a že jsme u nás zasaženi průmyslem z Pardubic. Navíc v krajském městě pracuje a studuje řada našich obyvatel,“ řekl Tibor Schwarz z chrudimského spolku Zelený dům.

Modernizaci spalovny nepodporuje ani chrudimský místostarosta zodpovědný za životní prostředí Aleš Nunvář. Také on poslal námitku ministerstvu životního prostředí. „Je zde vyšší výskyt rakoviny, na což upozorňuje Světová zdravotnická organizace (WHO), ministerstvo životního prostředí i ministerstvo zdravotnictví,“ zdůraznil.

Společnost AVE CZ chce ročně zpracovat 20 tisíc tun nebezpečného odpadu.