„Děti potřebují motivaci a různá zpestření výuky. Často bývá těžké upoutat jejich pozornost, oceňuji, že řada pedagogů hledá způsoby, jak toho docílit. Sami si vytvářejí nové moderní postupy výuky, jsou inovativní a organizují aktivity pro děti, díky kterým je škola reprezentována při významných událostech a akcích,“ podotkl primátor města Martin Charvát.

Takový popis sedí na Dagmar Proškovou, Irenu Dvořákovou, Ladislavu Ungrovou, Ljudviha Dohuneka, Lucii Hadravovou a Dariu Rosovou.

Nejlepším ředitelem či ředitelkou se stali Jarmila Staňková ze Základní školy (ZŠ) Závodu míru, Karel Žemlička ze ZŠ Pardubice – Spořilov, Kotkova a Jana Dvořáková z Mateřské školy (MŠ) Pardubice Závodu míru. Ředitelka MŠ Korálek Pardubice Alena Stehnová pak převzala cenu náměstka pro školství Jakuba Rychteckého.

„Z pozice zřizovatele investujeme do majetku škol a školek stovky milionů korun, snažíme se vytvářet co nejlepší podmínky pro vzdělávání pardubických dětí. Ale pravou duší škol a školek jsou právě pedagogové, ředitelé, ale i nepedagogičtí pracovníci. Oni jsou těmi, kteří mají největší vliv na to, jestli se děti do školy těší a co si do života odnesou,“ řekl Rychtecký. (las)