„Oproti předešlé soutěži, kterou jsme museli zrušit, neboť jediný zájemce nesplnil kvalifikační požadavky, jsme se rozhodli celý proces zjednodušit. Minulá soutěž počítala s tím, že město uzavře s vítězem smlouvy o zřízení práva stavby. Pozemky by developer získal do svého vlastnictví až poté, co by na pozemcích dokončil svůj stavební záměr. S vítězem právě vyhlášené soutěže ale uzavřeme smlouvu o smlouvě budoucí kupní,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

„Prodej pozemků se pak uskuteční poté, co vítěz veřejné soutěže získá pravomocné úřední rozhodnutí pro svůj projekt a zaplatí městu kupní cenu, jejíž výše je rozhodujícím kritériem soutěže,“ doplnila Dvořáčková.

Podmínky soutěže

Podle podmínek soutěže musí její vítěz do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní předložit městu k odsouhlasení dokumentaci pro územní řízení. „Do 24 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní by měl získat pravomocné územní rozhodnutí, na jehož základě pak bude moci požádat o uzavření kupní smlouvy a fakticky tak získat pozemky do svého vlastnictví. Do 72 měsíců od zápisu nového vlastníka do katastru nemovitostí by pak měl developer stavbu dokončit. Při nedodržení podmínek hrozí investorovi smluvní pokuty, případně může město od kupní smlouvy odstoupit,“ popsala mluvčí pardubické radnice Nataša Hradní.
Zájemci mohou zasílat své nabídky do 3. září, na podzim by město mohlo znát vítěze soutěže, tedy developera, který získá k zástavbě více než pětihektarový pozemek.

Společnost Pernštejn City, která v minulosti nesplnila podmínky soutěže, by chtěla v areálu vybudovat zhruba 400 poměrně levných bytů. Projekt ale čelil kritice, opozice se obávala, aby na místě nevzniklo ghetto. To však firma odmítla. „Stanovy byly poskládané tak, aby tam žili slušní lidé,“ řekl před časem jednatel společnosti Pernštejn City Evžen Musil.