Město nedostane na opravu Zelené brány dotaci ministerstva kultury, o kterou žádalo. Stát podpoří památky, jež potřebují stavební zásah naléhavěji než pardubická dominanta. Město přesto začne s opravami.
Zatím počítá s první a druhou etapou rekonstrukce vstupní brány do historického centra, poslední a nejnákladnější etapu odkládá.

„Celkové náklady na rekonstrukci Zelené brány byly odhadnuty na více než osm milionů korun. Doufali jsme, že nám stát se záchranou památky pomůže. Neuspěli jsme, nicméně jsme si vědomi toho, že brána opravy nutně potřebuje. Z městského rozpočtu proto zafinancujeme alespoň první dvě etapy, tedy odvodnění a statické zajištění objektu. Třetí a nejnákladnější etapa, během které má být sanováno historické zdivo věže, musí počkat, " řekla primátorka Štěpánka Fraňková.

V první etapě oprav bude brána odvodněna, tedy vybudována nová kanalizace, a položena nová dlažba. Následovat bude zajištění statiky objektu, jehož jižní zeď byla před lety narušena bleskem. Železné pásy, které prasklou zeď stahují a kotví, však již praskají. Pokud by nedošlo k opravám, stavba by mohla být nevratně poškozena.

Náklady na první dvě etapy rekonstrukce jsou zatím odhadnuty na 3,5 milionu korun. „Skutečnou cenu budeme znát až po výběrovém řízení na dodavatele, které připravujeme," řekla Alena Blažková z odboru majetku a investic pardubické radnice. Stavební povolení město má, práce na záchraně Zelené brány by měly začít po ukončení letošní turistické sezony.