V Pardubicích se školky budoucím žáčkům otevřou 6. a 7. května. „Očekáváme kolem 750 pardubických dětí. Pro letošní zápisy je pro ně připraveno ve 30 mateřských školách téměř 900 volných míst, kapacita by tedy měla být dostatečná,“ sdělila Iva Kamenická z oddělení školství na pardubickém magistrátu.

Přednostně budou školky přijímat děti ze svých spádových oblastí, rodiče by tedy měli k zápisu přinést dokument potvrzující skutečné bydliště.

„Doporučuji rodičům, aby s sebou k zápisu vzali buď výpis z katastru, nájemní smlouvu, nebo jiný doklad, kterým prokáží, že na dané adrese skutečně bydlí,“ upozornil krajský náměstek pro školství Jakub Rychtecký.

Povinná předškolní docházka se týká i cizinců, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Zákonný zástupce, který svého potomka-předškoláka nezapíše, se dopouští přestupku.

(bek)