Šest občanů Pardubic, kteří významným způsobem přispěli k rozvoji města, dostane za své úsilí prestižní ocenění města za rok 2015.

Předání na prknech Městského divadla

Slavnostní předání cen se uskuteční na Reprezentačním plese 12. března na prknech Východočeského divadla. Zahájení je plánováno na devatenáct hodin. K poslechu i tanci bude hrát kapela Pirate Swing Band, zazpívá Jitka Zelenková a vystoupí i akrobatické duo DaeMen. Večerem provede Marie Retková.

Šestici oceněných pečlivě vybíral speciálně sestavený komitét.

„Byť o oceněních pro rok 2015 rozhodovali pardubičtí zastupitelé na konci září loňského roku, budou předána až na Reprezentačním plese města Pardubic 12. března," informoval primátor Pardubic Martin Charvát.

Ples se ponese ve slavnostním duchu

„Velká reprezentační akce města a ocenění k sobě bezpochyby patří. Věřím, že i laureáti budou vnímat pozitivně atmosféru slavnostního večera," konstatoval primátor Martin Charvát.

„Komitétu je každoročně velkou ctí vybírat z nominovaných ty, kteří si daný rok budou moci některé z městských ocenění odnést," nechal se slyšet předseda komitétu Josef Kubát.

„Zároveň je mi líto, že tak velké osobnosti, jakou byl pro Pardubice například stavitel železnice Jan Perner, jsme navrhovali na ocenění až 170 let po jeho tragickém skonu. Jak rád bych mu potřásl rukou za jeho stavitelské činy osobně," sdělil Josef Kubát.

Návrhy jsou letos posunuty na později

Letos bude radnice sbírat návrhy na osobnosti, kterým by mělo být uděleno ocenění města za rok 2016, o několik měsíců později, než tomu bylo v předchozích letech. Důvodem je změna pravidel při udělování ocenění.
Nově bude například zapracován návrh na přidání čtvrtého možného ocenění, kterým by měl být čestný hrob.

„Medaile města za rok 2015 obdrží vysokoškolský profesor Arnošt Pellant, ředitel Východočeského divadla Petr Dohnal, emeritní ředitel pivovaru Ludvík Šťastný a kronikář Zdeněk Veselík," upřesnila Pavla Kosíková z tiskového úseku pardubické radnice. Čestnými občany města se stanou architekt Miroslav Řepa a in memoriam stavitel železnice Jan Perner.

Arnošt Pellant
- Medaile města Pardubic.
Arnošt Pellant stál v čele vysokoškolského Ústavu zdravotnických studií jako ředitel a posléze Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice jako děkan. Pod jeho vedením vzniklo pět bakalářských, dva magisterské a dva doktorské studijní obory.

Petr Dohnal
– Medaile města Pardubic.
Petr Dohnal je ředitelem a uměleckým šéfem Východočeského divadla v Pardubicích od roku 1999. Za jeho vedení se dostalo Městské divadlo do povědomí celé republiky, a to jak na domovské scéně, tak na zájezdech a festivalech.

Ludvík Šťastný
– Medaile města Pardubic.
Ludvík Šťastný se narodil 1. 12. 1934. Po nástupu do Pardubického pivovaru se stal mistrem na sladovně a sládkem. Také jako ředitel se zasloužil o úspěchy pivovaru na prestižních soutěžích, v konkurenci nadnárodních firem vlastnících české pivovary.

Zdeněk Veselík
- Medaile města Pardubic.
Zdeněk Veselík se již padesát let zabývá zaznamenáváním událostí v Pardubicích v oblasti sportu, kultury, politiky či veřejného života. Začínal besedami a poté přešel do formy sestavování kronik. Do dnešního dne jich má na svém kontě 26.

Jan Perner
- Čestné občanství města Pardubic.
Narodil se 7. září 1815 v Bratčicích. Podílel se na stavbě dráhy z Petrohradu do Carského Sela. Od roku 1842 působil jako vrchní inženýr státních drah. 9. září 1845 utrpěl vážný úraz a následující den zemřel.

Miroslav Řepa
Čestné občanství města Pardubic.
Miroslav Řepa patří mezi nejvýznamnější a nejúspěšnější architekty s dosahem republikovým i světovým. Spolupracoval například na rekonstrukci Národního divadla a zastával funkci kurátora prestižních výstav.