Krajské město každoročně přispívá nemocnici na přístrojové vybavení nebo na drobnější investice. Například v loňském roce nemocnice z dotace města ve výši 3,9 milionu korun zakoupila různé přístroje pro ORL kliniku a nový perimetr a kraniotom, který se využívá při neurochirurgických operacích. „Letos dotace města uhradí z 90 procent nákup nového operačního stolu pro centrální sály, který stojí více než 2,4 milionu korun a i nákup velkého sterilizátoru pro porodnicko-gynekologickou kliniku,“ uvedl náměstek primátora pro sociální politiku a zdravotnictví Jakub Rychtecký.

„Nemocnice sice připravuje rozsáhlé investiční akce, nicméně moderní vybavení je základem naší péče. Proto si podpory města velice vážím,“ konstatovala ředitelka nemocnice Štěpánka Fraňková.

(pro)