Dosáhli na dotaci
Dotaci získalo 90 projektů, patří mezi ně třeba:
- Barocco sempre giovane
- Festival Pernštejnská Fortuna
- Folklorní soubor Lipka
- Festival Jazz Dance Open
- Klub přátel Pardubicka
- Slavnosti perníku
- Parní víkend v železničním muzeu v Rosicích nad Labem
- Multikulturní týden
- taneční soutěž O perníkovou pantofli
- Pardubická muzejní noc 
na zámku
- Vysokoškolský umělecký sbor Pardubice
- Čáry Máry Perníček
- Promenádní koncerty na Pergole v Polabinách
- Koncert kapely Sabrage

Na pardubické kulturní akce a projekty letos radnice přispěje částkou přes 6,6 milionu korun, tedy zhruba o tři čtvrtě milionu více než loni. Radní už rozhodli o rozdělení zhruba 3,1 milionu korun mezi 90 projektů, 38 žádostí ale zamítli.

„Pro letošní rok se nám podařilo díky lepším daňovým příjmům navýšit rozpočet Programu podpory kultury a můžeme tak rozdělit více peněz. Je však nutné také dodat, že za jasnějších a přísnějších pravidel, která vychází z nových legislativních podmínek," uvedl náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký, který má oblast kultury na starosti.

Nová pravidla prý musí splnit všichni bez rozdílu. „Naším cílem bylo podpořit především mládežnické soubory a činnost, kde jsme navýšili dotace o 100 korun na dítě a rok. Polepší si například Dětský folklorní soubor Perníček, Ballet Prima Taťjany Kuranosové a další, podpoříme ale i řadu jednorázových tradičních a kvalitních akcí," shrnul hlavní změny náměstek primátora.

Na první pohled překvapí relativně vysoký počet zamítnutých žádostí. Důvody? Často to byly formální nedostatky jednotlivých projektů.

Počet zamítnutých projektů je vysoký

„Doporučení kulturní komise jsem si pečlivě prostudoval. Zajímal jsem se i o důvody nárůstu zamítnutých žádostí. Jednoduše řečeno – někteří žadatelé prostě nepřesvědčili, nebo jejich žádosti měly různé nedostatky," nechal se slyšet primátor Pardubic Martin Charvát.

Podle předsedy Kulturní komise při Radě města Pardubice Petra Dohnala byl velký počet odmítnutých žádostí vyvolán nedisciplinovaností žadatelů nebo nepřesvědčivou kvalitou projektu.

„Nová pravidla, kterými jsme se při hodnocení řídili, byla sice přísnější, ale na druhé straně jednoznačně jasnější. Myslím, že žadatelé podcenili formální stránku žádostí, přestože jsme je na to předem upozorňovali," řekl předseda kulturní komise při radě města Petr Dohnal. Poskytování dotací je podle něj nyní průhlednější a snižuje riziko dvojí podpory, které je z pohledu zákona nepřípustné.

Jistotu dotací má 
nyní 71 projektů

Po jednání rady města má jistou podporu 71 projektů, u nichž dotace městem nepřesáhne 50 tisíc korun. Celkem tyto projekty město podpoří částkou 1,3 milionu korun.

„Dalších 19 vesměs kulturních celoročních projektů v celkové hodnotě 1,8 milionu korun zatím čeká na definitivní schválení zastupitelstvem, kam je předložím ve čtvrtek 28. dubna. Věřím, že zastupitelé budou respektovat doporučení komise a rady, neboť jednotlivé zastupitelské kluby mají v komisích své zástupce, kteří se na hodnocení účastnili," informoval o dalším postupu náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Rozhodování komise, který ze 128 projektů podpořit, prý nebylo vůbec jednoduché.

Zůstali bez dotací
Kulturní komise doporučila zamítnout 38 žádostí. Patří mezi ně například:
- Ples médií a charity
- Majáles Pardubice
- pořad Bez lodiček
- Pardubický dětský sbor
- Čarodějnický slet v pivovaru
- Oblaka fest
- Regionální ozvěny Febiofestu
- Vilémovy dny aneb Slavnosti Viléma II. z Pernštejna
- Pardubický dětský sbor
- Základní umělecká škola Bonifantes
- Dětský pěvecký sbor Zpěváčci
- Májový koncert sboru Continuo
- Dětský den na zámku
- Ideon pro děti
- Expediční kamera 2016
- Projekt Ode zdi/Ke zdi

„Je úžasné, kolik tu máme kulturních projektů, bylo mi líto všech, které jsme museli z rozhodování vyřadit. Jejich organizátoři se ale mohou, stejně jako kdokoli jiný, přihlásit o dotaci jednorázových akcí, výjezdů či podporu talentů ve druhém dotačním kole, které již bylo otevřeno. Žádosti se přijímají do 2. května," dodal Petr Dohnal.

Město ještě letos počítá s vyhlášením tematických grantů, reagujících na aktuál᠆ní potřeby kultury a umění ve městě. Použije na ně přebytky z loňského roku a vytvořenou rezervu v programu pro letošní rok.

Podle bývalého náměstka primátorky Františka Brendla se v Pardubicích vždy dařilo podporovat i menším kulturním projektům.

„Myslím, že je dobře, že se definovali takzvaní tahouni, což jsou projekty, které mají jistotu víceletého grantu. Nesmí se ale zapomínat ani na alternativní projekty, jimž se zde vždy dařilo," podotkl František Brendl.

Pardubickými tahouny se mohly stát projekty, které mají ve městě alespoň desetiletou tradici. Při hodnocení bylo přihlíženo především k významu přihlášeného projektu, jeho vlivu na oživení města, zapojení místních obyvatel i obvyklou návštěvnost.