Krajské město v srpnu vyhlásí pět tematických grantů nad rámec standardní podpory kulturních projektů. Dva z nich jsou zcela nové. K dispozici má město 600 tisíc korun. Finanční příspěvky mohou získat fyzické i právnické osoby vyvíjející činnost v kulturní oblasti na území Pardubic, které své žádosti doručí na magistrát od 20. srpna do 18. září.

V jednom z nových grantů, jejichž vypsání schválila rada města, mohou získat podporu Pardubic akce, které zvýrazňují město v mezinárodním a celorepublikovém kontextu a z jakéhokoli důvodu nemohly být podpořeny z dotačních programů.

Paměť města

„Sto tisíc korun jsme alokovali i pro grant na podporu projektů zabývajících se kulturou, pamětí města a jeho historií, což je letos také nové téma. Reagujeme jím na poptávku veřejnosti a některých spolků, které se v Pardubicích starají například o hroby významných pardubických osobností či o památníky, sochy a podobně. Podpory by se tak mohl dočkat například Pardubický Slavín. Město doposud nemělo systematický nástroj, jak na tuto velmi důležitou činnost přispět," vysvětlil náměstek primátora zodpovědný za oblast kultury Jakub Rychtecký.

Radní odsouhlasili i vyhlášení grantu na podporu literární tvorby a ediční činnosti pardubických občanů a podporu činnosti věnované literatuře, jako jsou přednášky, sympozia, výstavy.

„Vypisujeme rovněž granty na vybavení pro kulturní činnost a na podporu celoroční systematické práce s mládeží, neboť soubory a spolky věnující se této činnosti těžko shánějí finanční prostředky a financování tak většinou leží téměř zcela na rodičích," dodal Jakub Rychtecký.

Podmínkou poskytnutí tohoto grantu je, že žádající spolek či soubor pracuje s dětmi a mládeží minimálně pět let.

Žádosti na poskytnutí grantu v listinné i elektronické podobě musí uchazeči doručit od 20. srpna do 18. září do 12:00 hodin osobně nebo poštou na podatelnu magistrátu.
Formuláře, na nichž musí být návrhy podávány, budou od 20. srpna zveřejněny na webu města.