Peníze půjdu na chod záchranné stanice, která funguje již 23 let, a především pokrytí nákladů spojených s provozem areálu.

Město stanici podporuje každoročně dotací ve výši 35 tisíc korun. Vzhledem k okolnostem spojeným s pandemií koronaviru a nárůstem režijních nákladů na provoz město letos pošle do Pasíček o 300 tisíc korun více.

„Situace v Záchranné stanici a ekoncetru Pasíčka není vůbec jednoduchá. Víceméně všechny náklady spojené s provozem se zvýšily, doba covidu způsobila, že řada ekovýchovných programů musela být zrušena, stanice navíc přišla o některé své sponzory a vlastní finanční zdroje jí na zajištění provozu nevystačí. Rozhodli jsme se proto, i vzhledem k tomu, že se pracovníci v Pasíčkách starají také o zvířata přivezená z našeho města, navýšit pravidelnou roční dotaci ,“ sdělil náměstek primátora zodpovědný za oblast životního prostředí Jan Nadrchal.

Navracení vyléčených dravců a sov ze záchranné stanice Pasíčka
Zachránění dravci už si zase užívají svobody. Zraněných zvířat ale přibývá

Hlavním posláním areálu je péče o zraněné živočichy a jejich následná rehabilitace zakončená zpětným navrácením do volné přírody.

„Nejčastěji se k nám dostávají zvířata se zraněními po střetu s dopravními prostředky, nárazech do prosklených ploch, úrazech elektrickou energií či opuštěná mláďata. Po pobytu u nás, který trvá dle zranění a potřeby zhruba od jednoho do čtyř týdnů, jsou zvířata navrácena zpět do přírody, někdy na původní lokalitu, někdy třeba ve skupině na novou. Co se týče ekovýchovy, areál navštěvují školy z celého Pardubického kraje a účastní se programů o zvířatech, jejich ochraně, ale také o geologii či okolních chráněných území, které s průvodcem též navštíví,“ popsal fungování stanice Josef Cach.