Vedení radnice představí v příštím týdnu laické i odborné veřejnosti návrh prvního integrovaného plánu rozvoje města.
Pardubice zpracovávají dva integrované plány rozvoje města (IPRM). Jeden pro území střed města, druhý má přispět ke zkrášlení či zlepšení kvality života v sídlištích Dukla a Višňovka.

Na tvorbě integrovaného plánu se obyvatelé Pardubic mohli sami podílet. Město od loňského roku sbíralo jejich náměty směřující ke zkvalitnění života v centru města. Sešlo se téměř šest desítek návrhů, z nichž byly vybrány ty nejlepší a nejvhodnější a dále rozpracovány.
Nyní město veřejnosti představí výsledek společného úsilí. „Integrovaný plán umožní městu v aktuálním programovacím období Evropské unie 2007 až 2013 čerpat evropské dotace na projekty podporující rozvoj právě tohoto území. Projekty by měly být realizovány až do roku 2015,“ vysvětlil manažer integrovaného plánu rozvoje města Aleš Berka.

IPRM – střed města se bude veřejně projednávat v úterý 26.srpna od 16 hodin ve Společenském sále pardubické radnice na Pernštýnském náměstí.
„Účastníci veřejného projednání budou seznámeni s obsahem integrovaného plánu, dosavadním a aktuálním stavem přípravy a s dalším postupem, jak při schvalování IPRM, tak při jeho realizaci v jednotlivých letech programovacího období,“ řekl náměstek primátora Jan Kislinger.

(Monika Suchá)