Pomoci dětem i dospělým se rozhodla Iva Gabrhelová. Proto v září 2012 založila v Přelouči neziskovou organizaci Volant.
„I když mi starostka slíbila finanční podporu, dlouho jsem se žádné nedočkala. To už jsem podala tři žádosti. Navíc poslední dobou komunikace se starostkou dost vázne. Když jí napíšu, odpoví, ale jinak se o chod centra nestará," řekla Iva Gabrhelová.
Ta pomáhá hlavně dětem, které nemají peníze na členství v různých kroužcích nebo sportovních klubech.

Záslužnou činnost starostka oceňuje

„Problém je, že Volant není registrovaný jako sociální služba. Proto nemá nárok například na příspěvky od kraje. Každopádně my jsme této neziskové organizaci už v únoru na zasedání zastupitelstva potvrdili příspěvek ve výši 25 tisíc korun," reagovala na kritiku starostka Přelouče Irena Burešová. Tu zároveň mrzí reakce Ivy Gabrhelové, protože s ní prý komunikuje velmi intenzivně. „Její činnosti si vážím, protože od klientů nevybírá žádné poplatky. Informovala jsem ji i před zasedáním zastupitelstva, že jí chceme poskytnout příspěvek a očekávala jsem, že svůj projekt přijde obhájit," poznamenala Irena Burešová.
Ředitelka Volantu se však na jednání nedostavila. „Neziskovku provozuji sama. I když jsem chtěla přijít, nemohla jsem. Trávím tu čas do 19 hodin. O děti, které navštěvují mé centrum, by se neměl kdo postarat," vysvětlila Iva Gabrhelová.

Došlo v Přelouči
ke střetu zájmů?

Navíc má pocit, že ve městě dochází ke střetu zájmů. „Ředitelka přeloučské charity je v zastupitelstvu, ve finančním výboru i sociální a zdravotní komisi města. Může mi tak bez problémů házet klacky pod nohy," myslí si Iva Gabrhelová. V komisích je však více členů. „Není možné, aby jeden člověk svým postojem ovlivňoval rozhodnutí všech," reagoval na  možný střet zájmů předseda sociální a zdravotní komise v Přelouči Zdeněk Zeman.

„O příspěvku pro Volant navíc nerozhodovala finanční komise, ale přímo Rada města, jejíž členkou já nejsem," argumentovala ředitelka přeloučské charity Zdenka Kumstýřová. Výše schválené částky se podle místostarosty Přelouče Ivana Moravce nejspíše Ivě Gabrhelové nelíbí. „Namísto 55 tisíc korun, které chtěla, jsme jí přiznali jen 25 tisíc korun. Proto zřejmě vznikl tenhle konflikt. Nicméně sám mohu potvrdit, že s ředitelkou Volantu si starostka často vyměňuje e-maily," uvedl místostarosta.

Iva Gabrhelová původně v přeloučské charitě sama pracovala. „V našem zařízení pro děti a mládež Jakub klub Přelouč byla zaměstnána do 30. června 2012. Podáním výpovědi pracovní poměr ukončila. Její odchod byl hodně emotivní až vulgární. Následně si založila svůj volnočasový klub pro děti Volant a v září 2012 spustila provoz," informovala Zdenka Kumstýřová.

Iva Gabrhelová se podle svých slov snaží provozovat  jiné služby, aby charitě nekonkurovala. „Nabízím například volnočasové aktivity pro národnostní menšiny," upřesnila ředitelka Volantu.
Jakýkoli konkurenční boj odmítá i Zdenka Kumstýřová. „Děti si samy volí, jakou službu si vyberou. Rozhodně tu nefunguje žádné přetahování o klienty," ujistila ředitelka přeloučské charity.
Celkově se snaží dění kolem Volantu nekomentovat. Pouze se obává, aby těmito napjatými vztahy netrpěly děti, které jednotlivé volnočasové aktivity navštěvují. Zároveň však chápe, že finanční příspěvky jsou v sociální oblasti velmi důležité a jejich nedostatek může být pro neziskovou organizaci velkým problémem.

Nebylo jasné, kdo službu financuje

„V návrhu o příspěvek Iva Gabrhelová uvedla, že rozpočet Volantu je přes 470 tisíc korun. Kdo tuto činnost financuje, však ve svém požadavku nenapsala," vyjádřila se Zdenka Kumstýřová, podle níž jsou jedním z důvodů současného konfliktu právě peníze. „Je zřejmé, že Rada města očekávání Ivy Gabrhelové nenaplnila, když jí neschválila dotaci v plné výši," myslí si ředitelka charity.

Zároveň považuje chování Ivy Gabrhelové za dost riskantní. „Proč si nepodala žádost o dotaci na ministerstvo práce a sociálních věcí nebo na Pardubický kraj? Ve výsledcích dotačního řízení její klub uvedený není, což znamená, že si žádost na podzim nepodala. Místo obviňování druhých by měla řešit vícezdrojové financování pro svoji činnost, kterou rozeběhla sama z vlastního rozhodnutí a na vlastní riziko," nechala se slyšet Zdenka Kumstýřová.

Město má o Volant projevit větší zájem

Jak si Deník ověřil na webu Přelouče, příspěvek 25 tisíc korun, o kterém Iva Gabrhelová ještě více než měsíc po usnesení zastupitelstva nedostala vyrozumění, byl opravdu schválen. „Překvapuje mě, že rozhodnutí nebylo doručeno. Nejspíš došlo k nějaké administrativní chybě," podotkla starostka Přelouče.

Iva Gabrhelová je ráda, že  město příspěvek schválilo, na provoz Volantu jí však nestačí. „Byla bych ráda, kdyby se přístup města změnil. Do budoucna bych ocenila větší zájem a podporu," uzavřela Iva Gabrhelová.

Martina Kynclová