Město rozšířilo kapacitu svých mateřských škol (MŠ). Od září v nich přibude 175 míst. Do městských zařízení nastoupí v příštím školním roce 958 nových dětí.
„Přijaty byly všechny přihlášené pardubické děti, které k 1. září dosáhnou tří let věku (s výjimkou těch, jejichž matka je na mateřské dovolené s mladším dítětem), ale i některé děti bydlící v okolních obcích,“ konstatovala Nataša Hradní z oddělení vnějších vztahů radnice.
Pardubice jsou zřizovatelem 31 mateřských škol s kapacitou více než 2600 míst. Po letech úbytku dětí ve školkách město v poslední době jejich kapacity rozšiřuje.

„Dlouhodobě sledujeme demografický vývoj v našem městě a snažíme se na něj reagovat zřizováním potřebných míst,“ řekla náměstkyně padubického primátora Štěpánka Fraňková.
V loňském roce město rozšířilo kapacitu školek o 50 míst, letos přebudovalo několik pavilonů bývalých jeslí v areálech školek a získalo dalších 175 nových míst. „Úpravy a rekonstrukce bývalých pavilonů jeslí přišly letos na zhruba 20 milionů korun,“ dodala náměstkyně.

Zápisy do mateřských škol se konaly letos v dubnu a do pardubických mateřských škol při nich bylo přijato 856 dětí, 170 dětí bylo odmítnuto.
„Vzhledem k rozšiřování kapacity mateřských škol a také proto, že v prvním kole někteří rodiče, ve snaze získat pro dítě místo ve školce, uvedli do přihlášek nepravdivé údaje o trvalém pobytu dítěte, byl vyhlášen mimořádný zápis do dvou MŠ (Sluneční a Rumunská). V tomto kole bylo přijato 102 dětí, 56 jich musely ředitelky odmítnout,“ pravila Nataša Hradní.

Mimořádný zápis se stal zároveň příležitostí pro vyzkoušení nové přihlášky, platné pro všechny MŠ. „Pracuje s jednotným systémem bodového hodnocení, je v ní možné uvést dvě mateřské školy a podobně. Praxe ukázala, že v pravidlech pro přijímání dětí bude třeba provést drobné úpravy, například více zohlednit fakt, že dítě potřebuje do školky umístit samoživitelka a podobně. Pochybení rodičů při vyplňování přihlášek se tentokrát neobjevila. Přihláška do MŠ i kritéria jsou k dispozici na webu města,“ uzavřela Hradní. (td, zr)