Automatizované externí defibrilátory mají pomoci při náhlé srdeční zástavě. Manipulace s nimi je jednoduchá, měl by ji zvládnout i laik.

„Hlasové instrukce, které osobu poskytující první pomoc navádí krok za krokem, jsou nahrány v češtině. Na displeji jsou zároveň zobrazovány barevné animace a je zde možnost nastavit jak hlasitost, tak jas, což je výhodné zejména pro užívání defibrilátorů v různých prostředích,“ popsal nové přístroje náměstek primátora pro oblast sportu Jakub Rychtecký.

Obě sportoviště v průběhu celého roku využívají k tréninkům mladí sportovci, také se v nich konají různé turnaje a soutěže, které jsou přístupné i veřejnosti. Povinností klubů je nahlásit umístění těchto přístrojů i do mobilní aplikace Záchranka a Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje pro případné využití pro veřejnost. Oba přístroje budou na základě darovací smlouvy v areálech umístěny minimálně po dobu čtyř let.

První automatizovaný externí defibrilátor byl roku 2008 umístěn v hokejové aréně, další se nacházejí v plaveckém areálu, u městské policie, na radnici na Pernštýnském náměstí, v budovách magistrátu ve Štrossově ulici, na náměstí Republiky, v ulici U Divadla nebo v budově registru vozidel v Černé za Bory. Další dva jsou pak k dispozici i na radnicích pátého a šestého pardubického obvodu.