Město Pardubice v roce 2012 opět finančně podpoří prostřednictvím Programu regenerace městské památkové rezervace opravy památkově chráněných objektů ve svém historickém centru.

Již nyní přijímá od majitelů památek dotazníky, které plní funkci žádosti o tyto dotace. Anketní dotazníky musí vlastníci usilující o dotace odevzdat do konce října.

„Díky Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón pro rok 2012 bude v rozpočtu města na opravy památek vyčleněn milion korun. Jakou částkou přispěje ministerstvo kultury, to zatím nevíme, v minulých letech to bývalo 400.000 korun,“ řekla Blanka Doležalová z oddělení správy dotací, projektů a strategického plánování pardubického magistrátu.

Letos město prostřednictvím Programu regenerace městské památkové rezervace podpořilo osm žádostí vlastníků památkově chráněných objektů.
Na opravy jim přidalo 20 procent nákladů. Vlastníci, kteří chtějí čerpat dotace v roce 2012 musejí zaslat vyplněný anketní dotazník programu pro rok 2012 na oddělení správy dotací, projektů a strategického plánování do 31. října 2011. Podmínky programu i dotazník jsou ke stažení na webové adrese města, případně lze informace získat na telefonním čísle 466 859 530 či e-mailové adrese blanka.dolezalova@mmp.cz.

Program regenerace od roku 1992 napomáhá obnově kulturních památek v nejcennějších částech historických sídel, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny.

Podle zásad ministerstva kultury je obec, která z něj chce čerpat státní dotace, povinna poskytnout fyzickým a právnickým osobám na rekonstrukce příspěvek minimálně deset procent a církvím 20 procent celkových nákladů.
Pardubické staré město je městskou památkovou rezervací od roku 1964.

Nataša Hradní, tiskový úsek Magistrátu města Pardubic