Vypsaly proto zcela nový grant pro tzv. Pardubické tahouny. Do vyhlášené výzvy se mohou hlásit organizátoři akcí, které mají ve městě alespoň desetiletou tradici.
Vybraní žadatelé budou mít garantované finanční prostředky, a to dokonce na celé dva roky.

„Naším cílem je nejen podpořit a zachovat tradici vybraných nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských akcí v Pardubicích, ale zároveň dát jejich pořadatelům určitou jistotu stability financování. Právě proto bude mít každý z tzv. Pardubických tahounů zajištěný grant z rozpočtu města nejen na příští, ale i na přespříští rok," vysvětlil náměstek primátora zodpovědný za oblast sportu, kultury a cestovního ruchu Jakub Rychtecký.

„Usilujeme o to, aby bylo naše město v rámci konání některého z tzv. Pardubických tahounů co nejefektivněji propagováno a prezentováno, a zároveň aby mu daná akce napomáhala budovat silnou a vyhledávanou značku v národním i mezinárodním měřítku. Jednoduše chceme zvýšit atraktivitu Pardubic pro tuzemské i zahraniční turisty," dodal náměstek Jakub Rychtecký.

Důležité je oživení

Při hodnocení přijatých žádostí bude nahlíženo hned na několik faktorů. „Radnice bude například přihlížet k významu přihlášeného projektu, jeho vlivu na oživení města, zapojení místních obyvatel i obvyklou návštěvnost. Dalším z kritérií bude jedinečnost dané akce i to, zda přispívá ke zprostředkování zdejších tradic. Bez povšimnutí nezůstane ale ani fakt, jakým způsobem zvyšuje adept na Pardubického tahouna kredit města," přiblížil některé z posuzovaných bodů primátor Pardubic Martin Charvát.

Žádosti o grant je možné podávat na radnici do 13. listopadu.