Pro plánovaný terminál B získá město Pardubice většinu pozemků. Otázky ale visí nad dopravním zatížením.

Zastupitelé odsouhlasili směnu pozemků se společností Eurobit Real. Ta vlastní klíčové pozemky pod plánovaným novým autobusovým nádražím v prostoru podél Palackého třídy.

Firma na směnu pozemků směstem kývla. „Město by odkoupilo pozemky od společnosti za cenu, která dle znaleckého posudku dosahuje výše zhruba 7,6 milionu korun bez DPH, a naopak by společnosti odprodalo městské pozemky v ceně přibližně 7,3 milionu korun bez DPH. V podstatě se jedná o směnu pozemků. Šlo by o zemědělské pozemky v blízkosti Mnětic, které jsou nyní v majetku města Pardubice,“ uvedla náměstkyně primátora zodpovědná za investice a územní plánování Helena Dvořáčková (ANO). Záměr výměny zastupitelé schválili, město nyní počká na vyhotovení znaleckého posudku.

O směně pozemků nebylo pochyb, sporných bodů okolo se ale našlo několik. Diskuse se točila především kolem studie dopravního zatížení v okolí budoucího terminálu a zda budou případné křižovatky schopny unést další zátěž.

„Podle studie to vychází v průměru asi šest autobusů na hodinu navíc. To se nezdá jako nic velkého, ale nejsem expertem na dopravu,“ komentoval zastupitel Karel Haas (ODS).

Podle náměstkyně primátora Heleny Dvořáčkové však simulace dopravního zatížení vychází pro terminál B příznivě.

Otázkou také zůstává částečná demolice bytového domu, který by zůstal stát mezi oběma terminály.

Město původně plánovalo dům zbořit, jenže dvě rodiny se z něj odmítly stěhovat, a tak se hledá náhradní řešení. To nabídla studie, která počítá s částečnou demolicí domu, ze kterého by byla odstraněna prostřední sekce. Tam má vzniknout průjezd pro autobusy. Nad ním by pak měla být přistavěna nová sekce s informačním centrem. „Původní bytové stavební řešení by neodpovídalo plánovanému využití, proto takto razantní úprava,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát (ANO).

Krajní části domu pak zůstanou. „Zachovalo by se tak jednak bydlení pro stávající obyvatele v jedné z částí. V té druhé by pak Dopravní podnik města Pardubic mohl umístit byty a zázemí pro řidiče. To není uměle dotvářený důvod, tohle zázemí podniku skutečně chybí, takže by šlo o smysluplné využití,“ obhajoval myšlenku diskutovaného architektonického řešení zastupitel Martin Kolovratník (ANO).