Z městského rozpočtu půjde na opravu Kostela Sedmibolestné Panny Marie 606 tisíc korun. Dalších 150 tisíc přispěje stát. „Vlastník letos do této akce investuje zhruba 133 tisíc korun. Bude dokončena fasáda Kostelíčka a zrestaurováno kamenné ostění a vitráže v oknech kostelní lodi a presbytáře,“ konstatovala Nataša Hradní z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.

„Barokní Kostelíček byl vystavěn v roce 1710 na místě původní dřevěné kapličky pardubickým stavitelem Jakubem Pešinou. Stavbu tehdy financoval zbožný pardubický měšťan a kupec Jakub Antonín Štross. Oprava Kostelíčka začala v roce 2006, kdy město podpořilo obnovu této památky více než 771 tisíci korunami a stát 150 tisíci. Díky těmto prostředkům se dočkaly obnovy průčelní fasády ambitu i kostela,“ informovala náš Deník Nataša Hradní a dodala, že v dalších etapách bude obnova pokračovat opravou hradní zdi a sochařské výzdoby.

Kromě Kostelíčka město letos z Programu regenerace městské památkové rezervace podpoří ještě pokračující rekonstrukci fary v Kostelní ulici a opravy pěti soukromých domů v historickém centru Pardubic. „Program regenerace napomáhá obnově památek v nejcennějších částech historických sídel, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny,“ uzavřela.