Pro veškerou dopravu jsou nyní uzavřeny oba jízdní pruhy od zimního stadionu k ulici 17. listopadu. Objížďka vede ulicí Bělehradská, přes obchvat ve směru na Chrudim a sjezdem na ulici Teplého. Směr na Hradec Králové už je od středy otevřen, spoje MHD tam však nadále zastavovat nebudou. „Dozvěděli jsme se ‚sladké‘ tajemství, že se neotevře zastávkový jízdní pruh, protože tam musí pořádně zatvrdnout beton. Dalších 14 dní po něm nemůžeme jezdit,“ uvedl ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.

Spoje budou vedeny odklonem přes třídu Míru nebo ulicí K Polabinám, v opačném směru pak bude u většiny náhradní zastávkou za Masarykovo náměstí Sukova nebo K Polabinám, u linek 4 a 7 bude zastávka Masarykovo náměstí zrušena bez náhrady. Po zatvrdnutí betonu by se městská doprava měla na stranu u ČSOB Pojišťovny vrátit.

Podobné problémy čekají dopravní podnik i cestující v první polovině září, kdy bude tvrdnout beton na zastávce u Paláce Pardubice. V té době už navíc budou jezdit děti do školy a hustota dopravy se zvýší. „Sledujeme dopravu přes kamerový systém a situace není tak zlá, mnohem horší je to pro cestující, kteří musí hledat náhradní zastávky,“ konstatoval Pelikán.

Samotná rekonstrukce postupuje podle plánu. Ve směru na Hradec Králové došlo k vybourání krytu z dlažebních kostek a vytvoření nového z cementobetonu i odfrézování původního povrchu a položení asfaltobetonového krytu s přísadou nanosilika. To samé nyní čeká také směr na Skřivánek.

Zároveň finišují práce na novém chodníku od ČSOB Pojišťovny po Sukovu třídu. Hotovo by mělo být do konce tohoto týdne.

Hlavní plocha je zadlážděna včetně zasypání spár, během tohoto týdne budou provedeny veškeré zbývající dořezy, ukončení dlažby u obrubníků a její napojení na stávající povrchy. Zbylé práce budou kvůli vysokým teplotám probíhat i v noci.

Oprava se nakonec netýká chodníku před pozemkem, kde má vzniknout projekt s názvem Nová Veselka. „Tento úsek chodníku na základě smluvního ujednání bude provádět firma, která je investorem stavby Nové Veselky. Dohodli jsme se na tomto řešení zejména z toho důvodu, aby při výstavbě budoucího objektu nedošlo k poškození nové dlažby,“ řekl vedoucí odboru majetku a investic pardubického magistrátu Jaroslav Hruška.