V Lázních Bohdanči byla zřízena 1. ledna 1999 a letos oslavila již desáté výročí své existence. Jako výkonný orgán k zajišťování veřejného pořádku ve městě.

Městská policie však plní úkoly nejen při zajišťování veřejného pořádku, občanského soužití, ochrany bezpečnosti osob a majetku. Přispívá také nemalou měrou k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Právě doprava je jednou z hlavních náplní práce bohdanečských strážníků.
„Jsme průjezdním městem. Doprava vedoucí z Pardubic směrem na dálnici D11 a naopak proudí právě přes naše město. Zaměřujeme se proto zejména na bezpečnost a plynulost silničního provozu ve městě. Za tímto účelem jsou strážníci vybaveni laserovým rychloměrem – Lidarem, který má příslušná ověření pro užívání v České republice a dokáže měřit přijíždějící i odjíždějící vozidla s rychlostí od 8 do 320 km/h až na vzdálenost 1,3 km i za silného deště, tmy či mlhy,“ uvádí vrchní strážník Pavel Řehoř.

Skvělý vozový park

Za pozornost stojí i vozový park, který mají strážníci k dispozici. Tvoří jej totiž policejní speciály dovezené přímo z Ameriky. Jedná se o vozidla Chrysler Intrepid.
„Naše hlídkové vozy jsou vybaveny podobně jako policejní auta v zahraničí. Za předním oknem nechybí kamera, která již v mnoha případech poskytla důležitý důkazní materiál. K základu patří velká lékárna vybavená ambuvakem, sadami pro ošetření popálenin nebo proražené plíce či sada latexových rukavic. Součástí lékárny je samozřejmě i testovací souprava na alkohol a také na drogy,“ popisuje Pavel Řehoř.
Mezi vybavením ale také najdeme ochrannou balistickou vestu pro služebního psa nebo „botičku“ pro znehybnění vozidla.

Nechybí ani výbava

„Každý strážník, který nastupuje do služby, má u sebe tašku s reflexním pláštěm do deště, ochrannou přilbou a plynovou maskou. Tu máme ve výbavě s ohledem na to, že Lázně Bohdaneč sousedí s chemičkou Synthesia a je zde možnost nebezpečí možné havárie. Stalo se nám jednou, že se přímo v centru města převrátil osobní automobil, který převážel několik desítek litrů nebezpečných chemikálií, které se rozlily po silnici,“ vysvětluje dále. „Není to ale jen o kvalitní výbavě. Dbáme na to, aby naši strážníci byli odborně vzděláni a vyškoleni.“
Práce strážníka v Lázních Bohdanči není vždy idylická. V paměti strážníkům zůstává několik incidentů, při kterých jim šlo takřka o život. To když hlídka načapala ozbrojený gang, který vykrádal čerpací stanici.

Strážníci se také potýkali se skupinou pachatelů, která na Pardubicku kradla vozidla. Jednoho z nich si strážníci všimli a začali jej pronásledovat. Jeden z místních strážníků pak musel uskakovat ve chvíli, kdy se pokoušel spoutat jednoho dopadeného pachatele. Jeho komplici se totiž rozhodli, že strážníka přejedou vozidlem.