Mají městské obvody v Pardubicích smysl? Vyplatí se, když jejich provoz stojí podle slov primátora Jaroslava Demla (ODS) padesát milionů korun ročně?

„Když srovnám efektivitu práce malé a velké radnice, tak na té malé je výrazně vyšší,“ konstatoval starosta pátého městského obvodu Jaroslav Kňava (ODS). „Náš obvod má pouze sedmnáct zaměstnanců a zastane spoustu práce,“ poznamenal starosta.

Několik auditů na magistrátu

„Magistrát samozřejmě sleduje, jak je efektivní. Po auditu z loňského podzimu museli dokonce někteří lidé ze svých pozic odejít,“ reagoval mluvčí magistrátu Michal Zitko.

„V těchto dnech skončil další audit, který se týká podrobného monitoringu desítek zaměstnanců magistrátu. Vyhodnocovat se bude v průběhu června. Na podzim máme naplánován procesní audit. Město se navíc zapojilo i do projektu, který umožňuje sledovat různé parametry, jako jsou třeba počty úředníků, náklady na telefony apod. V tomto případě dochází ke srovnání s podobně velkými městy. Když jsme žádali o data za loňský rok městské obvody, tak nám je některé z nich neposkytly,“ sdělil Deníku mluvčí Magistrátu města Pardubic.
„Přínos obvodů je i ve zdánlivých drobnostech. Když starosta vidí rozbitý chodník, tak ho nechá opravit. Určitě více naslouchá názorům občanů. Vždyť kolik lidí se s těmito problémy dostane za primátorem,“ řekl Kňava.

„Nevím, proč pan primátor teď rozpoutal diskuzi o smyslu městských obvodů. Budeme–li se bavit o finančních prostředcích, tak přece nelze tvrdit, že chod obvodů stojí padesát milionů korun ročně. Úředníci, kteří pracují na obvodech, by stejně někde tuto práci museli vykonávat. A připadá mi výhodnější, když se občanům třeba sociální dávky vyplácejí přímo na obvodě, který jim je určitě blíže než velká radnice,“ poznamenal starosta „pětky“.

„Důležitá je i připravenost na dotační tituly. Náš obvod například získal dotaci ve výši 200 milionů korun na regeneraci sídlišť Dukla a Višňovka. Kolik času jsem tomu věnoval, to by žádný úředník nebo politik působící na radnici neudělal. O tom, jak dokáže připravit projekt radnice, svědčí i některé rychlokvašné projekty, které měly spoustu chyb a žádnou dotaci nezískaly,“ doplnil Kňava.

Fraňková v obvodu zastupitelkou

„Je zajímavé, že debatu o městských obvodech rozvířil neúspěšný kandidát na primátora a jeho náměstkyně, která reprezentuje Sdružení pro Pardubice, jež aktuálně nemá ani jednoho starostu. Je zvláštní, že paní náměstkyně Fraňková už druhé volební období sedí v zastupitelstvu obvodu. Pak nechápu, proč vždycky na začátku volebního období slibovala, co všechno bude pro občany obvodu dělat,“ podotkl starosta sedmého městského obvodu Milan Tichý (ODS).

Malé radnice: Co s nimi bude dál? Mají smysl? Jsou drahé?

„Radnice by nejraději rozhodovala o všem sama. Její snaha o centralizaci je v rozporu s moderní evropskou správou. Při takovém přístupu radnice se může stát, že si někteří její úředníci stavějí domy za patnáct milionů korun,“ prohlásil Milan Tichý.
„Problematika městských obvodů je každé čtyři roky předvolebním tématem. Nechápu, proč se o této otázce hovoří vždy těsně před volbami, ale jakmile je po nich, tak je najednou ticho po pěšině,“ pokračoval starosta.

„Ptal se někdo lidí v Hradci Králové, zda chtějí městské obvody? Samozřejmě, že neptal. A tamní radnici to vyhovuje,“ vyjádřil se Tichý.
„Obvody dělají spoustu práce, o které mnozí nemají ani tušení,“ dodal starosta.

„Když jsme si rozdělili město na obvody, tak bychom měli umět také vyhodnotit jejich činnost. Jenže se to neděje, což je samozřejmě špatně. Vždy, když se tvoří po volbách nová samospráva, měla by brát v úvahu pozitiva i negativa obvodů,“ pravil šéf Sdružení pro Pardubice, zastupitel města Miroslav Petráň.

„Problém je i zákon o obcích. Ten je špatný. Radnice si totiž nemůže sama určit, kolik členů bude mít třeba rada, což není dobře. Starostové obvodu by klidně mohli být uvolnění jen z části,“ nastínil svou představu Petráň.

„Nelze říct, že obvody jsou dobré nebo špatné. V současné formě nás ale stojí hodně peněz. I proto je nutné o nich diskutovat. Mají být blíže lidem, ale zároveň by měly brát ohled na rozvoj města.“