Nových oborů by se v budoucnu mohly dočkat střední školy v Pardubickém kraji. Podle Jany Pernicové, radní zodpovědné za školství a kulturu, se o tomto kroku uvažuje.

Zájem o obory mají samotné firmy

„Obrací se na mne různé firmy z Pardubického kraje i zástupci průmyslových svazů a žádají uzší spolupráci s krajem na podpoře dělnických profesí,“ informovala náš Deník radní Pernicová.

Podle ní totiž záměry směřující k revitalizaci školství v kraji nejsou jen o snižování počtu žáků ve školách, o slučování škol z ekonomických důvodů, jsou také o přizpůsobení učebních oborů v souladu s požadavky trhu práce.

„Víme, že přizpůsobení nabídky učebních oborů trhu práce je jednou z cest, jak krajskému školství pomoci,“ podotkla Jana Pernicová.
V Pardubicích nyní chybí chemici

Rozvoj středoškolských oborů by se měl dotknout i krajského města, kde je nyní nedostatek některých odborných pracovníků. Kraj proto uvažuje o oživení učebního oboru chemik, který je v útlumu. „V Pardubickém kraji je tradičním oborem právě chemický průmysl a místní společnosti tak mají logickou obavu, že se jim nebudou dostávat kvalifikovaní zaměstnanci. Proto jednáme především s firmami Synthesia a Paramo a chceme společně tento obor oživit už v příštím školním roce,“ prohlásila Jana Pernicová.

To potvrzuje i Synthesia. Podle Jaroslavy Doležalové, personální ředitelky a mluvčí podniku, kvalifikovaní pracovníci skutečně chybí. „Jednání s krajem jsem vyvovala i kvůli situaci, která v tomto oboru teď panuje. V současné době neexistuje učební obor chemik. Ten úplně vymizel,“ uvedla Jaroslava Doležalová.

Například v Synthesii se průměrný věk zaměstnanců už blíží padesáti letům. Nedostatek vyučených sil se podnik snaží řešit i prostřednictvím vlastních rekvalifikačních kurzů. „Jsme ale město chemie a je potřeba oblast chemie maximálně podporovat a popularizovat. Již řadu let intenzivně spolupracujeme například se Střední průmyslovou školou chemickou i s chemicko–technologickou fakultou pardubické univerzity. Kraj nám vychází vstříc a určitě máme o čem hovořit,“ dodala Doležalová.

(teh)