Odborníci si nejdříve mysleli, že šlo o případ tromby, nakonec ale potvrdili, že šlo o tornádo. Vzdušný trychtýř se totiž dotkl země.

„Na základě několika svědectví a po konzultaci s kolegy z Czech Thunderstorm Research Association, kteří shromáždili mnoho materiálu , můžeme potvrdit, že se opravdu jednalo o slabé tornádo,“ informoval Český hydrometeorologický ústav. Podle odborníků jsou slabá tornáda v tuzemsku relativně běžná.

Tromba je podle Elektronického meteorologického slovníku souhrnný název pro všechny atmosférické víry s přibližně vertikální osou rotace. Co se týče velikosti, průměrem je řádově od desítek centimetrů do stovek metrů, maximálně do zhruba dvou kilometrů. O trombu se jedná bez ohledu na mechanizmus vzniku a bez ohledu na to, zda se dotýkají zemského povrchu či nikoliv.

Tornádo je pak speciální druh tromby, vyskytující se pod konvektivními bouřemi. „Tornádo je spojeno se základnou oblaku, spouští se shora dolů k zemskému povrchu a musí se během své existence alespoň jednou dotknout zemského povrchu, přičemž zároveň musí mít potenciál způsobit na zemském povrchu hmotné škody,“ uvádí meteorologický slovník.