Již po páté se návštěvníci mohli zúčastnit archeologického programu, který nabídl aktivity pro všechny věkové skupiny. připraveny byla komentované prohlídky, přednášky, besedy, ale i vystoupení věnovaná právě archeologii. Kdo zavítal do sálů Východočeského muzea mohl získat nějaké vědomosti například o nejzajímavějším archeologickém nálezu, který byl zaznamenán při budování obchvatu Slatiňan v roce 2018 až 2020.

Pardubická radnice připravuje proměnu náměstí Republiky.
Proměna náměstí Republiky: Zmizí podchod, přibude fontána a stromy

„U nás na Příhrádku si mohou lidé vyzkoušet různá řemesla, různé aktivity zejména z doby kamenné, ale vlastně průřezově ze všech období českého pravěku. Máme zde přednášku o životě lovců doby kamenné, dále si návštěvníci mohou vyzkoušet lukostřelbu, řezání pazourkovým nožem a je tu také šperkařská dílna,“ řekla archeoložka Jana Marešová.

Ti nejmenší měli možnost na vlastní kůži zažít jaké to bylo, když se lovila zvířata pomocí luku a šípu, nebo kolik úsilí a trpělivosti bylo potřeba při tvorbě předmětu z hlíny, malování obrazů bez štětce či skládání starověkých obrazců z jednotlivých dílů a střepů.

Po celou dobu se návštěvníci mohli seznámit s replikami předmětů, které lidé denně používali v pravěku, dále pak s ukázkami oděvů či výzbroje starověkých bojovníků. Nechyběly ani nástroje a nářadí, které si mnozí osobně vyzkoušeli a navzájem si předvedli jaké to asi bylo v tom či onom období.

Samotný parkán zval návštěvníky především na vystoupení skupiny Zubři, kteří předvedli nejedno bojové umění z historicky cenného období.

Pardubická radnice má tři návrhy podoby nového mostu kpt. Bartoše. Stávající konstrukce je v havarijním stavu a nejde opravit. Město chce nechat postavit mostní provizorium a pak nový most.
Provizorium za dva roky, most za čtyři. Město vybírá vzhled mostu kpt. Bartoše

„Přišla jsem se svým synem, myslím, že z něho bude možná právě ten archeolog, pořád nám doma něco vykopává ze země a snaží se přijít na to koho to bylo. Je to prima, že se tato akce děje, opravdu nás to tu baví, a především mám radost z toho, že to zaujalo právě mého syna,“ sdělila Deníku paní Jana z Koštěnic.

Smyslem dané akce byla snaha o zvýšení povědomí z oblasti archeologie, a to i prostřednictvím možnosti zapojit se do různých aktivit a vzbudit myšlenku, že archeologie se nachází všude okolo nás.