Do země „kanárků“, která je přímo zaslíbená kulatému nesmyslu, se podívá jako člen české reprezentace Michal Horvát (na snímku první zleva). Ten na sebe upozornil jako člen týmu Pegas Pardubice, který do národní kvalifikace vyslalo SKP–Centrum.

„Kvalifikace jsme se zúčastnili velmi rádi. Dokonce jsme si tento rok polepšili v celkovém umístění, když jsme skončili na šesté příčce,“ informovala Šárka Zbiňová, sociální pracovnice azylového domu pro muže při obecně prospěšné společnosti SKP–Centrum.

„Družstvo bylo složeno z pěti hráčů. Potěšilo nás, že jeden z nich byl vybrán do reprezentace,“ podotkla Iva Šabacká, sociální pracovnice nízkoprahového denního centra, která se národní kvalifikace zúčastnila jako doprovodná členka pardubického týmu.

„Národní kvalifikace v pouliční kopané byla součástí kampaně, která nesla název Zvítězit může každý. Organizovalo ji občanské sdružení Sananim a bylo součástí Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení,“ upřesnila Šabacká.

„Nejenže má program skvělé výsledky sám o sobě, ale především svým nenásilným sportovním zaměřením podporuje funkční komunikaci a práci s cílovými skupinami. I proto se chceme do projektu zapojit příští rok znovu,“ objasnila.

Pardubická nezisková organizace pomáhá především seniorům, zdravotně postiženým, lidem v krizi, bez přístřeší, obětem domácího násilí, ale i dětem a mladým bez fungujícího rodinného zázemí.

(td)