V Loučkách a Pod Kostelem, tak se nazývají dvě místa, kde v Mikulovicích jako houby po dešti rostou nové domy. Prvně jmenovaná lokalita navíc leží na ploše, která byla teprve nedávno prohlášena ministerstvem kultury za kulturní památku.

Tento statut však nezískává toto území plošně, ale po jednotlivých parcelách. „Některé parcely už jsou prohlášeny pravomocně, jinde to pravomocné není, protože se ještě jejich majitelé budou odvolávat. Takže není to zase tak úplně definitivní,“ říká archeolog Východočeského muzea v Pardubicích Radko Sedláček, který nyní v Mikulovicích tráví většinu času při záchranném výzkumu. Spolu se svými kolegy a brigádníky.

Prohlášení za kulturní památku má pro samotné archeology podle Sedláčka velký význam. „Na parcelách se může stavět, ale je zde vyšší stupeň ochrany. To znamená, že v žádném případě nemůže probíhat výstavba bez archeologického výzkumu. Což se v některých případech stává v běžném území s archeologickými nálezy.“

Vykopávky doposud doložily, že v Mikulovicích přebývali v osadě lidé kultury unětické, tedy starší doby bronzové. Časově vyjádřeno, člověk zde žil a hospodařil již 1900 let před Kristem. Po něm zde našly domov i další kultury, mimo jiné Germáni, které prokázal nález keramiky z doby římské.

Posledním velkým nálezem ale byl hrob skrčence, jenž byl pohřben tzv. vampirickým způsobem. Muž uložený do zásobní jámy měl hlavu i hruď zatíženou dvěma kameny. Archeologové však hrob našli již částečně narušen po činnosti stavební firmy.

„Musím říci, že bohužel část této zajímavé sídlištní situace, velmi cenné pro poznání doby bronzové, byla poničena značně necitlivým stavebním zásahem. Částečně tak byla tato situace znehodnocena. U skrčence pánev a dolní končetiny byly porušeny při stavební činnosti,“ říká Radko Sedláček s tím, že tato část kostry zmizela.

„Stavební firma jistě velmi dobře věděla, že se nachází na území s archeologickými nálezy, takže by případný nález byla povinna včas oznámit. A tady je zcela evidentní, že se nacházela v prostoru, který ještě nebyl prozkoumán archeologickým výzkumem. V současné době, pokud je mi známo, je vedeno pardubickým magistrátem přestupkové řízení proti firmě Miros. Právě za necitlivý přístup k památkám.“

Podle Sedláčka však k porušování pravidel dochází velmi často a archeologům se ne vždy podaří vše uhlídat. „Stavebníci si občas počínají velmi lehkovážně a dochází k porušování archeologických situací,“ říká s tím, že vedle magistrátu leží i několik podání archeologů na správní řízení také na Pardubickém kraji, a to za neohlášení stavební činnosti či za neohlášení archeologických nálezů.