„Můžeme říci, že jsme zachytili kompletní osídlení z období mladšího pravěku a ranné doby dějinné. Z těch zajímavějších nálezů bych jmenoval dva zlomky pravěké píšťalky, kterou velice předběžně můžeme datovat do starší doby bronzové, tedy něco okolo devatenácti set let před našim letopočtem,“ popisuje úlovek archeolog Východočeského muzea v Pardubicích Radko Sedláček. „Určitě patří – jestliže není – k těm nejstarším. Osobně o žádném starším nevím.“

Hudební nástroje jsou v kontextu celé České republiky podle Radko Sedláčka známé již od starší doby kamenné, nicméně ve východních Čechách jde velice pravděpodobně o první nález svého druhu. Z mikulovické píšťalky se dochovaly dva zlomky keramiky. „Zatím přesnou podobu nelze rekonstruovat, bude to předmětem dalšího konzervačního zpracování. Nemůžu vyloučit, že se jedná o zlomky dvou píšťalek,“ přemýšlí o nálezu archeolog. Píšťalka mohla sloužit i složitější hudební zábavě. „Zcela jistě lidé ve starší době bronzové měli celkem vyvinuté hudební cítění, klidně mohl tento nástroj sloužit hudební produkci, máme doloženy různé bubínky a foukací nástroje. Mohlo jít o rytmickou záležitost, která zpestřovala všední život pravěkých obyvatel,“ soudí Sedláček..