Zasloužil se o ni Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který má na starost správu státního majetku. Ten převedl výpočetní techniku a služební vozidla mezi východočeskou policii, Armádu ČR, hasiče nebo Krajskou hygienickou stanici.

Například východočeské policii tak připadlo 40 počítačů za dva a půl milionu korun.

„Jako řádný hospodář a ochránce státního majetku jsme převedli výpočetní techniku a služební vozidla, která již nepotřebujeme, na jiné organizační složky státu,“ uvedla Isabela Noveská z ÚZSVM.

Převedeno bylo i šest služebních aut za 1,6 milionu.