„V loňském roce se v naší krajské nemocnici narodilo 1552 dětí, což je o 189 více nežli v roce předchozím,“ uvedla vedoucí matrik pardubického magistrátu Zdeňka Havlíčková. Z tohoto počtu bylo 808 chlapců a 744 dívek. Také dvojčat se rodí čím dál více. Zatímco v roce 2005 jich bylo 35, loni už 53.

A jaká jména dávali rodiče svým potomkům nejčastěji? „Zatímco předloni to byl u chlapců Adam, Jakub a Jan, loni se na první místo vyhoupl Jakub. Za ním se umístil Jan a Matěj. U dívek zůstalo stejné pořadí oblíbených jmen, kdy za Terezou následovala Adéla a Eliška.

Zdá se, že v poslední době se rodiče čím dál častěji vracejí k tradičním českým jménům, takže matrikářky zapisují Josefy, Jaroslavy, Františky, Václavy a Antoníny. U dívek je zase žádaná Anna, Kateřina, Marie a opět Jana.

„Občas zapisujeme na české poměry méně obvyklá jména,“ říká matrikářka a jmenuje Noemi, Mercedes, ale také Huberta, Georga a Joshuu. Pokud jde o příjmení, pak to je půl na půl, kdy má dítě jméno po otci nebo po matce. Ve čtvrtině případů uzavřou rodiče manželství teprve až po narození potomka.