Při rozhodování údajně došlo k chybě, jelikož účastníci řízení nedostali možnost se dostatečně k podkladům vyjádřit.

„Problematické byly také nedostatečné ekonomické podklady k opatřením ve vztahu k oxidu dusíku, ze kterých nebylo zcela zřejmé, jaké budou skutečné náklady na přijatá a plánovaná opatření a nebylo možné ověřit jejich správnost,“ vysvětlila mluvčí MŽP Petra Roubíčková.

Podle evropské směrnice lze výjimku udělit pouze v případě, kdy je prokázáno, že náklady na dosažení limitů převyšují přínosy, které by opatření měla pro životní prostředí. To však podle ministerstva nebylo možné ze žádosti vyhodnotit. „Ani ekonomické podklady ke rtuti nebyly dostatečné,“ dodala Roubíčková.

Společnost Sev.en EC tak musí doplnit další dokumenty týkající se vstupních hodnot oxidů dusíku a měření rtuti.

Ilustrační foto.
Cena vodného a stočného se v roce 2020 zvýší

„Podstatné je pro nás to, že podle ministerstva krajský úřad nepochybil, když nám v červenci udělil výjimku. Ministerstvo pouze konstatovalo, že naše žádost měla některé nedostatky,“ reagoval generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys a ohradil se proti ekologickým aktivistům, kteří podle něho šíří dezinformace. „Životní prostředí se uvedením nových technologií v elektrárně každopádně zlepší, a to nejen na Pardubicku. Výjimka nám pak poskytne čas na to, abychom našli cestu, jak splnit emisní limity, které dosud vůbec neplatily,“ dodal.

Rozhodování o výjimce

S tím však aktivisté nesouhlasí, podle nich bude mít výjimka, která elektrárně povolí překračovat limity rtuti a dalších škodlivin, negativní dopad na ovzduší a zdraví obyvatel. „Ministerstvo udělalo správný a hlavně logický krok. Žádost elektrárny Chvaletice o výjimku z limitů chránících zdraví lidí před znečištěním je vskutku nehorázná, když místo snížení chtěla u některých škodlivin povolení ke zvyšování,“ nechal se slyšet Jiří Koželuh z Hnutí Duha.

Krajský úřad bude po doplnění dokumentů rozhodovat o výjimce znovu. "Respektujeme rozhodnutí nadřízeného orgánu, v první řadě je potřeba se s rozhodnutím seznámit," sdělil mluvčí Krajského úřadu Pardubického kraje Dominik Barták.

Zdeněk Tůma (Barth Racing) před Rallye Dakar 2020
Tůma o Dakaru: Vím, že jsem měl namále. Chci desítku

“Provozovatelé elektrárny Chvaletice se snaží výjimku z nových emisních limitů protlačit silou. U krajského úřadu jim tato strategie vyšla, protože tamní úředníci se již dlouho chovají jako továrna na razítka. Ministerstvo naopak splnilo excelentně svojí roli nezávislého odvolacího orgánu. Jeho rozhodnutí má 59 stran, na kterých obsáhle rozebírá pochybení krajských úředníků a dává za pravdu našim námitkám,“ doplnil Jan Rovenský z Greenpeace Česká republika.

"Kolegové v rámci procesu rozhodovali tak, jak jim ukládá zákon," řekl Barták.

Proti tvrzení Rovenského se ohradila také elekrárna, podle níž není pravda, že se nesnaží emise snižovat. "Ve všech sledovaných parametrech, včetně oxidů dusíku, na které žádáme o výjimku, dojde ke snížení emisí, a tedy ke zlepšení životního prostředí. Což pan Rovenský dobře ví a vědomě tedy lže," reagovala mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.