O zprovoznění spalovny se už řadu let snaží společnost AVE CZ.

Vedení radnice, které dlouhodobě usiluje o odkup spalovny, se zrušení záporného stanoviska nelíbí. „Máme připravený rozklad, tedy odpor vůči tomuto rozhodnutí, který jsme jednomyslně schválili. Původní proces byl správný, došlo k posouzení vlivu spalovny na obyvatelstvo a tento posudek byl veřejně projednán. Obyvatelé města se vyslovili, že spalovna na toto území nepatří, což potvrdilo i 48 tisíc podpisů pod peticí proti jejímu zprovoznění. Tato spalovna má negativní dopad na území ve svém okolí. Proto si myslíme, že zamítavé stanovisko by mělo zůstat v platnosti,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Pardubice spalovnu jen tak neodkoupí.
Otázka spalovny rozděluje koalici i opozici

Vyjádření ministerstva životního prostředí
Do situace okolo záměru modernizace spalovny v Rybitví u Pardubic vstoupila změna legislativy, na kterou navazují současné kroky ministerstva životního prostředí (MŽP) i ministra Brabce, a které je nutné v právním státě respektovat.

Na úvod je potřeba zdůraznit, že posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) je odborným procesem, který má jasná, zákonem daná pravidla a není možné tento proces ovlivňovat nijak politicky. Ministr životního prostředí do procesu vstupuje pouze z pozice odvolacího správního orgánu. V takovém případě se ministr životního prostředí Richard Brabec vždy řídil a řídí doporučením svého poradního orgánu - Rozkladové komise ministra.

V roce 2010 vydalo MŽP nesouhlasné stanovisko EIA k záměru modernizace a obnovy provozu spalovny v Rybitví. V roce 2016 MŽP toto nesouhlasné stanovisko potvrdilo a zezávaznilo (závaznost stanoviska je nově požadována na základě změny legislativy dle požadavků EU z roku 2015.) Proti nesouhlasnému stanovisku MŽP se však společnost AVE odvolala k ministrovi životního prostředí (jako nadřízenému správnímu orgánu).

Rozkladová komise ministra životního prostředí, která je složena z renomovaných právních kapacit nezávislých institucí, ministrovi životního prostředí doporučila, aby stanovisko MŽP z roku 2016 ke spalovně zrušil, protože argumentace obsažená ve stanovisku by neobstála v případných soudních sporech. Právě právní závadnost stanoviska by pak mohla kvůli soudním sporům prodlužovat nejistotu pardubických občanů ještě mnoho let. Z těchto důvodů musí MŽP závazné stanovisko vydat znovu a podrobněji a precizněji ho odůvodnit, a zabývat se i argumenty původního nesouhlasného stanoviska (z roku 2010). Jedině tak by pak mohlo nesouhlasné stanovisko obstát před případným soudem (pokud by se chtěla v budoucnu společnost AVE soudit s MŽP).

V žádném případě neplatí, že by nyní krokem ministra životního prostředí Richarda Brabce došlo k povolení modernizace spalovny nebo i k přiblížení se něčeho takového. Nyní je nadále v platnosti nesouhlasné stanovisko EIA z roku 2010, není závazné a společnost AVE ho nijak nemůže využít k uplatnění v dalších povolovacích procesech. Není to tak, že by MŽP nyní stálo před vydáním souhlasného stanoviska EIA. MŽP nemůže stanovisko z roku 2010 změnit, musí ho ale potvrdit a toto potvrzení řádně zargumentovat. Krok ministra životního prostředí tak směřuje k tomu, aby nesouhlasné stanovisko MŽP bylo bez právních vad a občané Pardubicka nemuseli v budoucnu kvůli soudním sporům žít v nejistotě.

Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP