Ministerstvo kultury bude sám reprezentovat Jiří Besser. Hlavním tématem návštěvy Ústí nad Orlicí, Vysokého Mýta a Pardubic bude dopravní problematika v kraji. Hlavními body jednání mají být obchvaty měst a rychlostní komunikace R35. V Mýtě je naplánována také návštěva společnosti Iveco.

Poslední zastávkou budou Pardubice, tam bude jednání k dopravní problematice pokračovat tématy R35, mýtné, vážení kamionů, kategorizace silnic, zdvojkolejnění trati Pardubice – Hradec Králové, železniční koridor, obchvaty měst Litomyšl, Svitavy.

Jednání se zúčastní i starosta Litomyšle Michal Kortyš a jeho jsme se zeptali…

O čem budete v pátek jednat s ministrem dopravy Vítem Bártou?

Hlavním tématem našeho setkání bude rychlostní silnice R35 a obchvaty měst. Chtěl bych s ním vyřešit otázku časového postupu na R35 okolo Litomyšle a jejího pokračování dále na Moravu. Zajímá mne, jestli připustí, pokud letos zastupitelé v Pardubicích schválí trasu R35, aby se upřednostnila výstavba obchvatu Litomyšle. Pokud se totiž začne stavět silnice směrem od Hradce Králové, můžeme na obchvat v trase R35 čekat třeba dalších deset let. Ale my ho potřebujeme co nejdříve. Až ho budeme mít, posune nás to v rozvoji zase dále. Navíc v pátek odpoledne budu na téma pětatřicítky jednat také se zemědělcem Janem Vaňousem z Bohuňovic. S ministrem dopravy Vítem Bártou se určitě dotkneme rovněž tématu regionální železniční trati z Litomyšle do Vysokého Mýta. Jsme pro omezení provozu na této lokální trati. Ze tří variant se nám líbí ta prostřední, tedy zrušení nerentabilních spojů a zachování těch hlavních. Za důležité pak považujeme také doplnění autobusové dopravy mezi Litomyšlí a Českou Třebovou, aby se lidé dostali k rychlíkům.

(re, ik,)