Ministr vnitra Vít Rakušan navštívil v pátek Léčebnu dlouhodobě nemocných v Rybitví a diskutoval o financování léčebny a následné péče. Pak zamířil na Střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích. „Teď jsme na Střední průmyslové škole chemické Pardubice, kde se vyučují i obory požární ochrany či bezpečnostně právní specializace pro budoucí policisty. Potkal jsem se tady se zástupci dobrovolných hasičů, kterým jsem poděkoval za jejich nasazení. Jsem rád, že se podařilo navýšit finance pro dobrovolné hasiče na dvojnásobek,“ napsal ministr Vít Rakušan před polednem z Pardubic pro facebookový profil Starostové a nezávislí. 

Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích patří mezi největší školy v Pardubickém kraji. „Mezi obory patří také vzdělávání v oblasti požární ochrany s tím, že absolventi nachází uplatnění nejen mezi profesionálními hasiči, ale také se zapojují do fungování sborů a jednotek dobrovolných hasičů nejen v našem kraji,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který Rakušana během návštěvy doprovázel. Hejtman doplnil, že kraj v rámci několika dotačních titulů pomáhá hasičům s pořizováním dopravních automobilů, cisteren, drobného vybavení jako plavoucí a kalová čerpadla či zásahové obleky. „Kromě toho se snažíme pomoci také s opravou či výstavbou hasičských zbrojnic, kde svým dílem přispíváme ke státnímu dotačnímu titulu. V souhrnu se krajská podpora pohybuje v rozmezí 40 až 50 milionů korun ročně,“ řekl Netolický.

V Léčebně dlouhodobě nemocných v Rybitví se ministr Rakušan seznámil s fungováním samotného areálu a s plány na další rozvoj. Je třeba zvýšit počet lůžek v následné péči. Náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková ministra upozornila na problematiku financování následné péče. Dotační možnosti pro tento obor v investiční oblasti chybí. „V LDN Rybitví nás nejvíce trápí šestilůžkové pokoje, kdy těžce nemocní pacienti nemají dostatek soukromí a prostoru. Na pokojích dochází jak k fyzioterapii, tak se zde pacienti setkávají se svými příbuznými, což není komfortní, ale ani vhodné například z infekčního hlediska," uvedla Michaela Matoušková. Obyvatelstvo stárne a dožívá se vyššího věku, lůžek bude potřeba stále víc. „Z akutní péče se snažíme pacienty přesouvat co nejdříve do následné péče, což znamená i pět příjmů denně," dodala Matoušková, které ministr Vít Rakušan přislíbil, že sjedná schůzku k této problematice s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem.