Na schůzce se rovněž řešila otázka financování a zajištění stavby nové budovy fakulty chemicko-technologické. Ministryně se zajímala také o zapojení soukromých a vyšších odborných škol a jejich zapojení do činnosti univerzity.

„Výstavba a finanční podpora univerzit, i celkový rozvoj vysokých škol, by měla být prioritou této vlády. Znamená pro nás v konečném důsledku zvýšení konkurenceschopnosti naší ekonomiky i přínos pro občanskou společnost. Vzdělaní studenti budou umět jazyky a mohou nám ze světa přinést know-how, které tady potřebujeme,“ říká Kuchtová.

Na otázku našeho Deníku, zda a v jaké formě podpoří státní maturity odpověděla ministryně následovně: „Podporuji odložení státních maturit o dva roky minimálně. Ráda bych zachovala státní maturitu, aby alespoň jedna zkouška v tom systému, která má určitou úroveň, byla státem garantovaná. Podle toho, s čím jsem se měla možnost seznámit na ministerstvu, nemyslím, že by ta zkouška byla náležitě připravená a ani maturita nanečisto pro mě není garancí, že by maturita v roce příštím dopadla dobře. Jsou tam velké problémy jednak organizační – nemáme prodiskutovanou ani úroveň té státní maturity, co se týče obsahu jazyků, češtiny nebo matematiky. A problémem jsou i volitelné předměty, které nemáme prodiskutované v podstatě vůbec. Navíc jsou i problémy finanční a logistické. To znamená organizaci z centra přes kraje, jejich tištění, ale i utajování a distribuce na místě.“ Ministryně rovněž zavítala do dvou základních škol - malotřídky v Čeperce a pardubickézákladní školy Polabiny 1. „Malotřídka je typ školy, která se opět více prosazuje, zatímco škola v Polabinách s programem Montessori vychází vstříc těm, kteří chtějí mít tradiční výuku a vyjde vstříc i s alternativní výukou. Je to alternativní přístup, který v určité míře chceme podporovat.“