Pokud půjde vše podle plánu, začátkem července roku 2023 by měly být v krajské galerii k vidění první jednorázové prostorové performance. Koncem srpna se prostory návštěvníkům opět na čas uzavřou, aby mohly být instalovány stálé výstavy. Ty se pak slavnostně otevřou v okamžiku, kdy bude dokončena rekonstrukce celého objektu. Předpokládá se, že by to mohlo být na podzim příštího roku. Kraj je se svou částí oprav napřed, zbylé části vlastní manželé Smetanovi a město Pardubice.

Centrální polytechnické dílny se brzy schovají pod střechu
Ze skladu mouky budou učebny robotiky. Automatické mlýny se mění k nepoznání

Změna projektu

Stavba odstartovala v květnu roku 2020, provázely ji ale obtíže, ještě po zahájení rekonstrukce se musel měnit projekt. 

Winternitzovy automatické mlýny

Stavba budovy pro bratry Egona a Karla Winternitze započala podle návrhu architekta Josefa Gočára roku 1909 a v srpnu 1911 proběhla kolaudace. Budovu zasáhl 20. 6. 1919 požár. V následujících pěti letech byl objekt navýšen o jedno patro, byl v něm instalován automatický sprinklerový hasicí systém, který se projevil věžovou nástavbou na střeše, a následně došlo i ke stavbě nového obilného sila. Právě spojením budov mlýna a obilného sila obloukovým mostkem vytvořil Josef Gočár monumentální stavbu, která připomíná babylónskou Ištařinu bránu.

Novodobý provoz mlýnů byl ukončen v roce 2013. V té době byl areál ve vlastnictví společnosti GoodMills Česko. Zastupitelé města Pardubice odmítli jeho koupi v září 2014. V říjnu 2014 byly dva objekty areálu prohlášeny za nemovitou národní kulturní památku. V březnu 2016 areál koupili manželé Smetanovi. Od nich zakoupil hlavní budovu v prosinci 2018 Pardubický kraj.

"Myslím si ale, že změna byla nutná k tomu, aby byl dům dobře připraven i na budoucí rozvoj - přestavbu zatím vynechané severní části,“ konstatoval architekt Petr Všetečka.

Rekonstrukce se navíc kraji prodražila. "Od počátku to byla největší investice Pardubického kraje do kultury a nepřišla ve zrovna jednoduché době. Nejdříve covid, pak nedostatek některých materiálů, válka na Ukrajině, zvýšení cen energií a celková inflace. Takže nyní s úlevou všichni sledujeme poslední odstraňování drobných vad a nedodělků. Celková cena stavebních prací včetně DPH se zvýšila z 338 na 361 milionů korun, z toho 127 milionů získal kraj z evropských zdrojů a 7,5 milionu ze státních dotací,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

Prostory, v nichž bude sídlit Gočárova galerie, jsou stavebně zkolaudovány. Nyní se bude pracovat na interiérech a první návštěvníci by se mohli do hlavní budovy Winternitzových automatických mlýnů podívat začátkem léta 2023.Prostory, v nichž bude sídlit Gočárova galerie, jsou stavebně zkolaudovány. Nyní se bude pracovat na interiérech a první návštěvníci by se mohli do hlavní budovy Winternitzových automatických mlýnů podívat začátkem léta 2023.Zdroj: Deník/Lukáš Dubský

Architekti se snažili vymyslet řešení, které by odkazovalo i na původní funkci historické stavby.

"Budova má renovovaný původní vnější vzhled, ale zároveň se v ní objevily dvě nové pasáže, které propojují nábřeží Chrudimky s nádvořím mlýnů. Zůstal v ní čitelný původní konstrukční systém, kombinující cihlu, ocel, dřevo a beton a vnitřní prostorový plán horizontál a vertikál. Lehký pětipodlažní interiér mlýnice s dřevěnými palubami sloužící nově vstupní hale a výstavám nabízí otevřenost, propojenost i útulnost, naopak těžké železobetonové části domu jsou změněny na trezorová úložiště sbírek. Mezi umělecké objekty jsou rozmístěny ukázky původních technologií mlýna,“ přiblížil Všetečka.

Na řadě jsou interiéry

Strašákem velkých staveb jsou v současné době ceny energií. V Automatických mlýnech kombinují topení elektřinou a plynem. "Nechtěli jsme, aby nad sbírkami vedla nějaká potrubí s kapalinou. Budova je zevnitř zateplena a přidávali jsme i akumulační vrstvu," podotkl architekt.

Zatímco základní stavební práce jsou hotové, interiéry se zvelebení dočkají v následujících měsících. „Nejprve jsme vysoutěžili dodavatele audiovizuální techniky a akustických prvků a aktuálně také výrobce kompletního vnitřního vybavení. Ten budovu vybaví nábytkem a řadou netypických zařizovacích předmětů. Až bude toto vše hotové, bude řada na týmu krajské galerie, která od prvního ledna ponese název Gočárova galerie,“ dodal Línek.

Galerie tak v příštím roce opustí pardubický zámek, kde se dosud "mačkala" s Východočeským muzeem. Zůstanou jí ovšem výstavní prostory v Domě U Jonáše na Pernštýnském náměstí.