„Se zástupci Ministerstva obrany jsme došli k dohodě a společně si vyjasnili rozsah převodu pozemků v této lokalitě. Koncept smlouvy bude předložen ze strany ministerstva městu nejpozději do konce letošního roku,“ informovala náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO).

V žádosti o převod podpořili město i opoziční politici a ochránci přírody, kteří s radními ale nesouhlasí o konečném využití území.

„Je dobře, že se celá věc hýbe, ale ještě bych se neradoval. Stále neexistuje návrh smlouvy. Až bude připravená, tak ji ještě musí schválit zastupitelstvo,“ vysvětlil dopravní specialista ze Strany zelených a člen Iniciativy Přírodní park Červeňák Jakub Kutílek.

Převod na město se nebude týkat pozemků, kde se nachází ochranné hráze kolem Chrudimky, ty by mělo získat Povodí Labe.

Otázkou zůstává, co se s pozemky převedenými na město stane. „Pardubice se zavázaly zachovat Červeňák minimálně dvacet let jako veřejnou zeleň,“ konstatovala Jana Zechmeisterová z Ministerstva obrany.

Na části území radní do nedávna chtěli vybudovat silnici, která by spojila Višňovku s Pardubičkami. To se právě nelíbilo opozici a ochráncům přírody, kteří chtějí bývalý vojenský areál zachovat v nynější podobě.

„Naše představa je upravit hlavní cesty, udělat naučnou stezku. Větší zásahy by se ale neměly dít,“ řekl Kutílek.

Nově však město nechce územím vést silniční propojku, jelikož počítá s jihovýchodním obchvatem, který by ji nahradil. Obchvat by se dle primátora Martina Charváta mohl začít stavět v roce 2022. „Město má zájem územím vést místní komunikaci pro chodce a cyklisty,“ upřesnila Dvořáčková. Takovou cestu by mohly využít také záchranné složky, nebude ale přístupná běžnému provozu.

„Zvláštní je, že město už nějakou dobu vlastní pozemky potřebné pro stavbu této silnice a že ve smlouvě o převodu byl závazek, že komunikace bude přístupná pro veškerou dopravu,“ upozornil Kutílek.

Na otázku, jak chce město se závazkem naložit a zda o tom s ministerstvem už jedná, primátor na svém facebookovém profilu odpověděl, že jednání má smysl zahájit, až se na tom shodne nové zastupitelstvo.

Rekreační plochy

Pokud by územím vedla cesta pro chodce a cyklisty, bylo by to v souladu s požadavky Iniciativy Přírodní park Červeňák. „Jsme ale stále kritičtí k novému územnímu plánu, který území dává do žluté barvy, což znamená, že by tam mohla vzniknout sportoviště,“ upřesnil Kutílek. Žluté místo v plánu totiž označuje rekreační plochy.

(las)