Ve druhé polovině týdne již totiž na většině území České republiky dosáhla koncentrace pylu pelyňku hodnot, kdy tento alergen může vyvolávat u vnímavých osob alergické potíže. Hojný byl rovněž pyl merlíkovitých. Naopak pylu trav opět ubylo, stejně tak pozvolna začíná ubývat pylu jitrocele a šťovíku. Z dalších alergenů byla velmi hojná málo alergizující kopřiva, ojediněle byla registrována pylová zrna kukuřice a chmele. Vzdušné plísně se na celém území naší republiky stále objevovaly v obrovském množství.

Dominantní alergeny: pelyněk, merlíkovité, plísně, trávy, kopřiva, jitrocel, šťovík.

Pylová předpověď na další období:

Pro nejbližší období předpokládáme další vzestup koncentrace pylu pelyňku, který dosáhne vrcholu sezony v období od 5. do 10. srpna. Pylu trav, jitrocele a šťovíku bude vytrvale ubývat. Množství pylu merlíkovitých a kopřivy setrvá na stejné úrovni. Koncentrace spór vzdušných plísní bude i nadále vysoká. Začátek sezony silně agresivní ambrózie očekáváme kolem 20. srpna. Celková koncentrace pylových alergenů v ovzduší bude závislá na lokální povětrnostní situaci, v době srážek se množství pylu vždy výrazně sníží.

Zdroj: www.pylovasluzba.cz