„Důležité ale je, že se situace zlepšuje. Oproti roku 2005 je úbytek aut zaznamenatelný ve všech krajských městech. Pardubice se řadí k těm, kde aut ubylo nejvíce,“ řekl Vojtěch Jirsa, koordinátor rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích, odborník s poradním hlasem Komise pro dopravu města Pardubic.

„Úbytek automobilové dopravy, ať už je způsoben ekonomickou recesí, vyššími cenami benzinu nebo prostě tím, že lidi přestává bavit jezdit autem, poukazuje na jeden fakt – obyvatelé Pardubic jsou ve svých dopravních návycích velice flexibilní. To, že část aut zmizela z ulic, znamená, že lidé se buď méně přepravovali, nebo použili jiný dopravní prostředek,“ poznamenal Vojtěch Jirsa.

„Přesně tento trend, který se nastolil tak nějak sám od sebe, by se měl stát cílem v rozvoji města. Předpoklad, že auta přibývají a přibývat budou, se ukázal chybný, nebo přinejmenším nejistý. Přírůstek automobilové dopravy není nic, s čím nelze nic dělat a čemu se musíme přizpůsobit,“ prohlásil koordinátor rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích.

„Opatření měnící dopravní chování obyvatel – to, jak často, čím a jak daleko se přepravují – jsou na rozdíl od ostatních tzv. řešení (jako zkapacitňování sítě komunikací a křižovatek) mnohem levnější a efektivnější. Není divu, že právě změna dopravního chování, která výrazně přispívá ke zvýšení kvality života a konkurenceschopnosti města, je cílem dopravních politik mnoha měst západní Evropy,“ pravil Jirsa.

„Místo toho, aby byla věnována pozornost dopravnímu chování obyvatel, které je skutečnou příčinou špatné dopravní situace, řeší se pouze důsledek tohoto dopravního chování. Tím je příliš mnoho aut a nedostačující kapacity komunikací,“ pokračoval dopravní odborník.

„I rétorika politiků se obrací ke stále stejným tématům. Chystaná opatření připomínají hašení požáru topným olejem: jak zvýšit počet parkovacích míst, jak zvýšit kapacitu křižovatky u AFI Paláce, jak ulevit přednádraží, jak zvýšit průjezdnost města pomocí inteligentního řízení dopravy, jak odvést auta za město, nebo pod zem… Tato opatření k pozitivní změně dopravního chování jistě nevedou, ba naopak,“ nechal se slyšet Vojtěch Jirsa.

Pokud chtějí Pardubice řešit svou dopravní situaci, měly by podle něj mít nejprve k dispozici průzkum dopravních vztahů (odkud kam se lidé dopravují) a skutečných potřeb svých obyvatel (za jakým účelem se přemísťují).

„Na základě těchto údajů bude možné vytvořit skutečnou koncepci dopravy, která nahradí dosavadní zaklínadlo ,Potřebujeme obchvaty’. Záměrem koncepce by měla být především změna dopravního chování. Konkrétně by mohlo být cílem pokračovat v trendu poklesu automobilové dopravy, který se projevil při loňském sčítání dopravy,“ dodal.

Vzniklá koncepce by měla podle Vojtěcha Jirsy kromě nástrojů čistě dopravních (například rozvoj infrastruktury preferující cyklistickou, veřejnou a pěší dopravu) obsahovat i nástroje územně plánovací (aby lidé nedojížděli za nákupy přes celé město, ale mohli si pohodlně nakoupit na cestě z práce) či urbanistické (aby kvalitní veřejná prostranství lákala lidi k pobytu a pohybu po ulicích namísto letmých přesunů z budov do automobilů a zpět).

(zr)