Regionální finále se uskutečnilo ve Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích. Úkolem třicítky mladých chemiků, kteří sem zavítali, bylo vypracovat laboratorní úlohu zaměřenou na pozorování srážecích reakcí a určování aniontů. „Sledování barevných sraženin mi šlo dobře a moc mě bavilo. Horší už to bylo s výpočty a tvořením rovnic, tam jsem párkrát klopýtnul," zhodnotil svůj výkon Ondřej Pecina ze Základní školy Krucemburk.

Souběžně se soutěžní částí probíhal i doprovodný program pro učitele. Tím byl kurz Aplikace chemické analýzy. Učitelé si za pomoci spektrálních a separačních metod vyzkoušeli stanovení obsahu metanolu v lihovinách a vybraných kationtů ve vínech či destilátech. Pak žáci i jejich pedagogové vyrazili na exkurzi do společnosti Synthesia, kde si prohlédli výrobu oxycelulózy, ale i ukázky použití tohoto materiálu pro zastavení krvácení. Vyhlášení výsledků regionálního kola soutěže se uskuteční 15. března v pardubickém ABC Klubu Na Olšinkách. Nejméně tři nejlepší z regionu postoupí do celostátního finále, které 13. června pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice.