„Evropský parlament mládeže je nezisková organizace, která sdružuje studenty středních škol. Pořádá konference, na kterých se potkávají studenti z celé Evropy,“ vysvětlila organizátorka Dana Klímová.

Cílem parlamentu je zapojit studenty středních škol do diskuze o evropských i globálních problémech a zlepšit jejich komunikační a organizační schopnosti. Jednotlivé konference se konají v angličtině, což má vést ke zdokonalení jazykových znalostí.

„Je důležité, aby se mladí lidé zapojili do debaty o politice,“ řekl prezident 8. Českého fóra Jonáš Jančařík.
„Na Českém fóru počítáme s účastí přibližně sedmdesáti mladých lidí z celé republiky, kteří se na konferenci rozdělí do šesti pracovních skupin, z nichž každá bude mít své vlastní téma, které bude na zasedání muset prodiskutovat a vytvořit rezoluci – nástin možného řešení problému,“ uvedla hlavní organizátorka Dorota Šuráňová.

Evropský rok dobrovolnictví

Poslední den pardubické konference se všichni účastníci sejdou na Valném shromáždění, kde budou o vytvořených rezolucích diskutovat a poté také hlasovat.
„Součástí programu budou mimo jiné také workshopy s nejrůznějšími neziskovými organizacemi a workshopy o dobrovolnictví, které jasně připomenou letošní Evropský rok dobrovolnictví,“ doplnila Šuráňová.

(len)