S projekty týkajícími se slavných objevitelů sem zamířili žáci z Pardubického i Královéhradeckého kraje. K vidění byly práce o životě významných fyziků i vědců, jako byla třeba Marie Curie Sklodowská, ale i funkční laboratoř na analýzu krevních skupin, se kterou přišli žáci Základní školy Habrmanova v Hradci Králové.

„Navázali jsme na loňský projekt o Janu Janském. Je k tomu třeba antiséra A a B do dvou kapek krve. Buď se srazí jedna, druhá, žádná nebo obě, a z toho určíme jednu jednu ze čtyř krevních skupin. Testovali jsme to sami na sobě, protože je k tomu nutné píchnout se do prstu," prozradil za školní tým Ondřej Váňa.