„Projekt pomohl vyřešit i další problémy stávajících školských zařízení – nový společný stravovací provoz, čistírnu odpadních vod, modernizaci vytápění školy včetně rozšíření prostoru zastávky autobusu,“ uvádí hlavní projektant stavby Patrik Zamazal z ateliéru MOLO Architekti. Ten je také členem zastupitelstva Nekoře.

Náklady na přípravu, samotnou stavbu a vybavení přesáhly 45 milionů korun. Evropský projekt z toho pokrýval 36 milionů, přičemž dotace z fondů po konečném vyúčtování činila přes 30 milionů korun. Pět procent z hodnoty projektu tvořil příspěvek ze státního rozpočtu, zbytek byl hrazen ze zdrojů obce Nekoř.

https://g.denik.cz/1/11/mmr-rijen-velky-graf-2023.jpgZdroj: se svolením MMR

První obrysy dostal náročný projekt v roce 2014. Vlastní realizace probíhala v letech 2017 až 2018. „Pro nosnou konstrukci přístavby školy a jídelny jsme zvolili kombinaci ocelových sloupů a železobetonové stropní desky. Toto řešení umožňuje poměrně velkou flexibilitu půdorysu při případných dalších přestavbách. Stavba je z jedné strany zapuštěna do terénu,“ představuje Patrik Zamazal.

Hotelová škola ve Frenštátě pod Radhoštěm vychovává mladé odborníky pro oblast gastronomie a hotelnictví. Školu každoročně absolvují na tři desítky cukrářů
Moderní zázemí cukrářů ve Frenštátě: Sladkému řemeslu se učí v novém centru

„Pro fasádní obklad byly použity cementovláknité desky v kombinaci s dřevěným obkladem nebo gabionovou zdí. Střecha přístavby je z části extenzivní vegetační a z části pokrytá dlažbou. Při vstupu do školky má střecha velký přesah přes obvodovou stěnu. Děti se tak mohou ukrýt před nepřízní počasí, když čekají na autobus, a neběhají po silnici,“ pokračuje druhá architektka projektu Tereza Kučerová.

Materiály vstupní stavby školky byly zvoleny citlivě s ohledem na okolí. Pískovcová gabionová zeď má být zrcadlem pískovcové zdi hřbitova. „Světle béžová barva obkladu se přibližuje barevnému provedení kostela. Dřevěný obklad v přírodním stavu bez povrchové úpravy je odkazem na dřevěné hospodářské části fary. Střecha osázená sukulentními rostlinami se bude při pohledu ze hřbitova ztrácet oproti okolní vegetaci. Stavbu jsme navrhli tak, aby působila spíše nenápadně a nebránila výhledu na protilehlý les,“ dodává Tereza Kučerová.

Společně s projektem novostavby mateřské školy a přestavby základní školy probíhala kultivace historického středu obce s farou, školou a kostelem, rámovaného hřbitovní zdí a lipovou alejí.

Interiér se líbí dětem i učitelkám

„Na nové, prosvětlené a citlivě barevně řešené prostory si děti i paní učitelky velmi rychle zvykly. Stále objevují nové možnosti a kouzlo důmyslně vyprojektovaného prostoru i okolí. Místo, kde kdysi stávalo řeznictví a hostinec – rodný dům nekořského rodáka, někdejšího místopředsedy české vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe, tak dostalo zcela nový vzhled i využití,“ říká starosta obce Jiří Pomikálek.

Mladí hudebníci získali například nové hudební nástroje nebo technologie pro záznam zvuku. Výrazně bylo modernizováno také zázemí pro praktickou výuku na divadelní fakultě, která se odehrává ve Studiu Marta
Nové nástroje, modernější zázemí. JAMU zpestřila studium hercům i muzikantům

Rovněž budova školy, která nese Luxovo jméno, doznala významných změn. V rámci přestavby, která eliminovala nepříliš povedené adaptační zásahy v posledních sto letech, byla nově vybudována kuchyně s navýšenou kapacitou a kotelna s automatickým kotlem. Vznikla tak chodba, kterou je možné projít suchou nohou ze školy do tělocvičny. Spojení mezi školkou a školou tvoří jídelna navržená a uspořádaná tak, aby prostor bylo možné využít také jinak. Objekt tak slouží i pro obecní akce, přednášky, divadla či koncerty. Nové umístění jídelny umožňuje také to, že děti mohou vyběhnout na herní plochu na její střeše.

https://g.denik.cz/1/68/mmr-nekor-skolka-box.jpgZdroj: se svolením MMR

Cesta od návrhu ke kolaudaci novostavby mateřské školy, přístavby jídelny a rekonstrukce zázemí školy byla dlouhá a namáhavá. A nebyla by možná bez odvahy, s jakou se v Nekoři do tak velkého projektu pustili. „Nová budova mateřské školy zajišťuje dětem příjemné motivující prostředí, které poskytuje dostatek podnětů a příležitostí k všestrannému rozvoji a vytváří v maximální míře ideální podmínky k podpoře samostatnosti,“ dodává Jana Kubíčková Berková, která byla v době přípravy a realizace stavby místostarostkou obce.

Školka byla oceněna v rámci soutěže Stavba roku Pardubického kraje 2019 čestným uznáním poroty za kreativní provedení a umístění moderní stavby ve vesnickém prostoru.

Jiří Pomikálek: Nová školka v Nekoři je moderně řešená, nabízí výhled do lesa i přírody

Nevelká obec Nekoř v podhůří Orlických hor si postavila novou školku. Nevšední stavbu v sídle s necelou tisícovkou obyvatel financovaly fondy EU více než 30 miliony korun. O tom, jak se tento projekt rodil a co přinesl obci, jsme hovořili se starostou obce Nekoř Jiřím Pomikálkem.

Jiří Pomikálek, starosta obce Nekoř v Pardubickém krajiJiří Pomikálek, starosta obce NekořZdroj: se svolením obce NekořCo stálo na počátku projektu, co vás přivedlo na myšlenku novostavby mateřské školy, rekonstrukce jídelny a přístavby zázemí školy?
V místě, kde byla v roce 2018 otevřena moderní mateřská školka, stával rodný dům významného nekořského rodáka Josefa Luxe. Když budovu Luxova hostince a řeznictví původní majitelé prodali a nový nabyvatel ji kvůli dluhům ztratil v exekuci, koupila dům v roce 2009 obec Nekoř, protože těsně sousedil se základní školou a jejím areálem. Nabízel se záměr realizovat na tomto místě výstavbu nové mateřské školy, protože obec trápil dlouhodobý nedostatek míst ve stávající staré školce a její nevyhovující prostory. Problémem byla špatná dispozice a nevyhovující technický stav původní rodinné vily s přístavbou, kde byla dříve mateřská školka umístěna. Novostavba mateřské školy v lokalitě přiléhající přímo k budově naší základní školy nám pomohla vyřešit také dlouhodobé problémy, které jsem v základní škole měli.

Jaké jsou konkrétní výstupy z projektu?
Hlavním přínosem pro obec bylo právě zvýšení kapacity mateřské školy. Již zmíněná původní školka totiž nenabízela dostatek míst pro děti, a proto jsme se rozhodli pro řešení formou novostavby. Byly postaveny dvě nové výukové učebny, takzvané kmenové třídy, a k nim doplňkové prostory. Dále bylo dodáno interiérové vybavení související s touto novostavbou. Díky tomu se nám navýšila kapacita školky o 26 míst.

Sekundárním cílem evropského projektu bylo umožnit rodičům dětí, které nastoupily na nová místa ve školce, vstup na pracovní trh. V případě neumístění dítěte do mateřské školy by neměli žádnou alternativní variantu a museli by s nimi zůstat doma. Vedle toho však vznikla i nová pracovní místa přímo ve školce a došlo také k navýšení úvazků stávajících zaměstnanců mateřské školy. Naším neméně důležitým cílem bylo také zkvalitnění poskytovaných vzdělávacích služeb mateřské školy a také jejího stravovacího zařízení.

Jaká byla cesta od myšlenky k realizaci, kdo se na řešení projektu podílel?
Stavba byla přihlášena do sborníku projektových záměrů ministerstva školství, ale až Integrovaný regionální operační program pro roky 2014 až 2020 nám umožnil její realizaci. V rámci příprav byla v roce 2015 zbourána původní budova Luxovy hospody a zahájena projektová příprava. Ze zpracovaných studií bylo vybráno zajímavé architektonické řešení, které novou mateřskou školku, přestože stojí v těsné blízkosti komunikace třetí třídy, umístilo v terénu tak, že její velká prosklená okna směřují do přírody a lesa. V úrovni silnice je umístěn pouze vstup a administrativní objekt. Velmi užitečná je i nově postavená jídelna, která spojila stávající základní školu a nově budovanou mateřskou školu.

Účastníci tak nevšední formou získávají znalosti z oblasti historie, místopisu i přírodních věd
Junák představil školákům principy skautingu. Projekt propojil zábavu s výukou

Jak vám při realizaci vašeho záměru pomohly finance z evropských fondů?
Bez evropských finančních prostředků by naše obec projekt ve stávající podobě a čase nebyla schopna realizovat.

Jaké máte plány do budoucna, chystáte něco nového nebo aktuálně řešíte obdobný rozvojový projekt podpořený z prostředků Evropské unie?
V současné době máme v IROPu zaregistrovány dva další projekty: Výstavbu chodníku vedle komunikace první třídy v části obce Nekoř Bredůvka a Půdní vestavbu v základní škole řešící novou odbornou učebnu a zvýšení kapacity školní družiny. Dále chceme ve středu obce vybudovat dům s byty pro seniory a řešit celkovou situaci prostoru Náměstíčka – křižovatky a plochy před Kulturním domem.

https://g.denik.cz/1/8c/mmr-rijen-inzerce-2023.jpgZdroj: se svolením MMR