Jde o užitkový automobil s nástavbou, která ukrývá samotnou laboratoř a přívěs s vybavením a dekontaminačními prostředky.

UTĚSNĚNÁ LABORATOŘ

„Samotná laboratoř je hermeticky utěsněná a filtrační zařízení uvnitř dovede udržovat trvalý přetlak, takže personál je chráněný i proti případné kontaminaci zvnějšku a to auto může operovat i v zamořeném prostoru," představil automobil Zbyněk Valenta, zástupce Vojenského zdravotního ústavu z Centra biologické ochrany v Těchoníně.

Součástí vozidla je i takzvaná materiálová propusť, zvláštní okénko, kterým se dovnitř do laboratorního prostoru dají vložit sebrané vzorky přímo do samostatně utěsněného laboratorního prostoru.

Vozidlo je vybaveno prostředky pro vlastní dekontaminaci sebe i týmu v případě pobytu v zamořeném prostoru.

VÝSLEDEK ANO/NE

„Tým, který z vozidla vystupuje, má k dispozici jednodušší jednorázové obleky či přetlakové skafandry podobné tomu, co používají hasiči. Odebrat může libovolný vzorek vody, půdy, případně i zvířat a také pacientské vzorky," dodává Zbyněk Valenta.

„V tomto vozidle se využívá co nejrychlejší metoda analýzy na principu, který například využívají i těhotenské testy, které pracují s výsledkem ano/ne. S využitím tohoto principu dokážeme detekovat většinu vojensky významných patogenů, které by byly zneužitelné. Výsledek je dostupný v řádech několika hodin a je natolik kvalitní, že na jeho základě jeho lze už přijmout příslušná opatření," uzavřel Valenta.

Využití najde laboratoř i v civilním sektoru. K dispozici byla například v čase Olympijských her v Aténách.