„Nyní se provádí montážní práce v kotelně a strojovně. U bloku třetího jsme trochu rychlejší, tam už zahajujeme zkoušky a předpokládáme uvedení do provozu na konci ledna. Blok čtyři bychom měli spustit na jaře příštího roku. Nyní připravujeme podklady pro případnou modernizaci zbývajících dvou bloků," říká generální ředitel Sev.en EC Luboš Pavlas.

Trasa dne otevřených dveří vedla kolem chladicích věží, odsíření, míchacího centra, komína, kotelny, rozvoden a zauhlovacích mostů. Účastníci také mohli porovnat, jak vypadají staré a nové elektrostatické filtry, které snižují emise prachu. Uvnitř strojovny pak měli mimořádnou příležitost prohlédnout si rozebraný turbogenerátor a další odkryté technologie.

Prohlídka elektrárny Chvaletice přitáhla přes jeden tisíc zájemců.Zdroj: DENÍK/Jiří Sejkora

Aktuální modernizací vrcholí dlouhodobý proces, díky kterému dnes elektrárna nepatří mezi největší znečišťovatele ovzduší v regionu. Podle oficiální zprávy o životním prostředí z roku 2014 znečišťují ovzduší v Pardubickém kraji nejvíce lokální topeniště. Elektrárna Chvaletice již stihla od začátku 90. let snížit emise oxidu siřičitého o 95 %, emise oxidů dusíku o 61 % a emise oxidu uhelnatého i tuhých znečišťujících látek shodně o 90 %.

ŠKODY PO GREENPEACE

Elektrárna již po dílčích opravách uvedla do provozu chladicí věž č. 2, kterou před měsícem poškodili aktivisté Greenpeace.

Podle závěrečné zprávy z prohlídky došlo k poškození ochozu i pláště a ve věži zůstalo celkem 120 děr. Oprava vnějšího pláště je v současnosti dokončena, po odstavení věže bude provedena oprava ochozu a vnitřního pláště, která vyžaduje přistavení montážní plošiny.

Elektrárna předběžně odhadla škody na 600 000 korun. Lze však očekávat, že skutečné náklady budou vyšší, protože aktivisté poškodili i speciální nátěr, který chrání věž před povětrnostními vlivy.