Do roku 2015 mohou Pardubice na revitalizace sídlišť Dukla a Višňovka získat dotace ve výši až 266 milionů korun. Lze je použít na rekonstrukce i modernizace bytových domů, úpravy veřejných prostor, budování či rekonstrukci nekomerčních a volně přístupných ploch a podobně.

Pardubické sídliště Dukla dostává novou podobu. V současné době se postupně renovují vnitrobloky v ulici Artura Krause.Stavební část, která zahrnuje rekonstrukci komunikací a chodníků, bude ukončena 30. listopadu. Na zeleň dojde kvůli klimatickým podmínkám na jaře příštího roku.

Životní prostředí je jednou z priorit

„Po investorovi, tedy městu, jsme chtěli zachování veškeré zeleně. Bohužel se zjistilo, že v jednom z vnitrobloků jsou čtyři borovice velmi poškozené. Mají poškozené kořenové systémy, jedna dokonce spadla," řekl starosta Městského obvodu Pardubice V Jiří Hájek. Magistrát nechá jejich stav posoudit odborníky a pak budou pravděpodobně jako nebezpečné skáceny.
„Samozřejmě za ně vysázíme novou zeleň. Zdravé životní prostředí je pro nás jednou z priorit," uzavřel Jiří Hájek.

Integrovaný plán rozvoje města, jehož součástí je i renovace vnitrobloků, umožňuje obcím a městům čerpat finanční prostředky z evropských zdrojů. V Pardubicích je realizován především na Dukle a Višňovce.

Další rekonstrukce jsou již připraveny

Pro příští rok má pátý městský obvod připraveno celkem sedm projektů.  Modernizací se dočkají například ulice Marty Exnerové a V Ráji, upraveny budou také vnitrobloky v ulicích Jiránkova a Lexova.