„Rozhodnutí soudu, který nám dal v našem postupu za pravdu, vítáme. Společnost AVE CZ díky rozhodnutí může opět obnovit kroky k získání integrovaného povolení. Na našem záměru dokončit a zprovoznit moderní spalovnu se nic nemění," uvedl jednatel společnosti AVE CZ Roman Mužík.

Zájem města

Přitom ještě před pár týdny se zdálo, že projekt spalovny nebezpečných odpadů půjde definitivně k ledu. O odkoupení odstavené spalovny začalo s AVE CZ vyjednávat město Pardubice.

„Budeme hledat cestu, jak nemovitost co nejefektivněji odkoupit. Budeme také diskutovat o tom, jak území využít. Mluvilo se například o kompostárně, ale to není jediná možnost. Může tam být třeba recyklační dvůr nebo třídírna odpadu," řekl zhruba před měsícem primátor Pardubic Martin Charvát.

Vedení společnosti AVE CZ zároveň ale nevylučuje další jednání s Pardubickým krajem a městem Pardubice, které naznačilo zájem spalovnu odkoupit.

„Samozřejmě vnímáme negativní stanovisko Pardubického kraje ke zprovoznění spalovny, přestože je z našeho pohledu neopodstatněné a pramení zejména z neinformovanosti občanů. Proto jsme připravení i nadále jednat a dohodu o prodeji spalovny v tuto chvíli nevylučujeme," doplnil Roman Mužík.

Podle předsedy hnutí STOP spalovně v Rybitví Libora Malého ale rozhodnutí soudu neznamená, že by se za pár měsíců začala pár kilometrů od Pardubic modernizovat spalovna toxických odpadů.

„S rozhodnutím soudu jsem se zatím nestihl blíže seznámit, nicméně je potřeba ho respektovat. Ať už je to rozhodnutí jakékoliv, podle mého názoru to neotvírá cestu k obnovení spalovny. Podle mě tam došlo jen k nějakému chybnému výkladu ze strany krajských nebo ministerských úředníků a toto pochybení soud svým výrokem napravoval," vysvětli Libor Malý.

Spalovnu v Rybitví od roku 1995 provozovala Synthesia, o devět let později však skončila, protože nebyla schopna dodržovat emisní limity. Chemička v roce 2006 objekty prodala AVE CZ.

Ta měla v plánu modernizaci za několik set milionů korun. S kapacitou 20 tisíc tun zpracovaného odpadu ročně by se spalovna stala jednou z největších v zemi.