Starají se o rozvoj

„Je vidět, že se obec dlouhodobě stará o rozvoj," konstatoval Radko Martínek.

Ten si prohlédl obec vyznačující se dobrou občanskou vybaveností i sousedskou pospolitostí.

Vedení obce nejvíce tíží stav čistírny odpadních vod, jejíž kapacita je v současnosti nedostačující. Zástupci Moravan informovali hejtmana o jednání s ministerstvem životního prostředí a Pardubickým krajem, kam se obrátili s žádostí o finanční pomoc.

Základní školství začíná být problémem ve všech venkovských oblastech. Obce se snaží udržet školu, proto hledají všemožné cesty. „Například v Moravanech vsadili na vlastní mikrobus, kterým svážejí děti z okolních obcí," ocenil snahu Moravan hejtman.

Vyhlášené centrum

Radko Martínek se zajímal i o Seniorcentrum: „S potěšením jsem naslouchal, že na umístění čekají lidé v pořadníku, moravanské centrum je vyhlášené," řekl hejtman.

Toho starosta seznámil také s technologickými závadami na budově, které se snaží reklamovat u dodavatele, většinou úspěšně.

(zr, mag)