Dříve než se začne rozpadat

„Práce přijdou na více než dvě stě tisíc korun, celková rekonstrukce, kterou by památka potřebovala, by stála miliony. Ty však město v rozpočtu nemá, proto zvolilo cestu postupných oprav,“ sdělila Nataša Hradní z tiskového úseku pardubické radnice.

„V této spodní části morového sloupu se objevují nejzávažnější poškození - trhliny v pískovci, uvolňující se části kamene. To je třeba opravit dřív, než se nám dominanta náměstí začne rozpadat,“ konstatovala Alena Blažková z pardubického magistrátu, která má městské památky v péči.

Opravy se zároveň dočká socha svatého Norberta, kterému se před několika měsíci pokusili neznámí vandalové sebrat berlu. „Naštěstí sochu příliš neponičili a berlu neodnesli,“ dodala Blažková.

Barokní, šest metrů vysoký morový sloup, na jehož vrcholku stojí na srpku měsíce socha Panny Marie, byl na Pernštýnském náměstí vztyčen v roce 1695. V letech 1773 až 1777 toto dílo neznámého italského umělce výrazně upravil pardubický sochař a řezbář Jakub Teplý.

Štíhlý sloup umístil na vyšší podstavec a vytvořil kolem něj balustrádu s osmi sochami světců. K patě sloupu postavil sochy svatého (sv.) Václava, sv. Ludmily, sv. Norberta a sv. Vojtěcha, na balustrádu pak sochy sv. Ivana, sv. Jana Nepomuckého, sv. Prokopa a sv. Josefa.

Rohy balustrády zdobí skulptury ležících lvů s korunkami, boky plastické znaky svatováclavské orlice, dvouhlavé rakouské orlice, českého lva a města Pardubic.

Morový neboli mariánský sloup byl v posledních desetiletích několikrát opravován, v roce 1994 prošel rozsáhlou rekonstrukcí, poslední velká restaurace památky v roce 2003 přišla na tři čtvrtě milionu korun a z poloviny na ni přispěl stát. (red)